Анотация

Въпрос

При наличие на заплатена застрахователна премия, подадена информация към ИЦ на ГФ, предоставена полица в държане на застрахования, предоставена от него информация за попълване на същата, с оглед съвкупността от тези действия следва ли липсата на положен подпис върху застрахователната полица да се счита за липса на съгласие за сключване на същата?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на девети март, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т. д. №******год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на всяка от страните - Гаранционен фонд и ЗАД „ ДаллБогг: Живот и Здраве „ – против решение №******г. по т. д.№******г. на Софийски апелативен съд, както следва:

Гаранционен фонд – ищец в производството – обжалва решението, в частта му, с която е отменено решение №******г. по т. д.№******г. в частта му, с която ЗАД „ ДаллБогг: Живот и Здраве „ е осъдено да заплати на Гаранционен фонд, на основание чл. 520, ал. 1 КЗ сумата от 144 739,61 лева / разликата над 256 570, 39 лева до общо претендираната и присъдена от първоинстанционния съд сума от 401 310 лв. / - дължими вноски за м. март 2019 г. по задължителна застраховка „ Гражданска отговорност „ на автомобилистите / ЗЗ „ ГО” /, ведно със законната лихва, считано от 17.06.2019 г.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2018 по дело №****/2018
  1. Налице ли е правен интерес за застрахователя от предявяване на иск за прогласяване нищожността на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, по който той е страна, при липса на възникнал конкретен правен спор, свързан с този договор? 2. Допустимо ли е прогласяване на нищожност на договор за…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? Какъв е видът недействителност на…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  1. При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети,…
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  За задължението на въззивния съд да определи точния предмета на спора с оглед на всички наведени от страните твърдения и възражения, като постанови решението си след като вземе предвид и извърши самостоятелна преценка на всички събрани по делото доказателства и въз основа на нея да приеме кои факти и обстоятелства…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация