Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Теодора Гроздева


Анотация

Въпрос

Чия е доказателствената тежест при направено по делото възражение по чл. 51, ал. 2 ЗУЕС, че лице, което е собственик на обект в етажна собственост, не е пребивавало в имота си за повече от 30 дни в рамките на една календарна година? (По иск с правно основание чл. 51 ЗУЕС за дължима такса за управление и обслужване на общите части на сграда)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо гражданско отделение в закрито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т. Гроздева гр. д.№****** по описа за 2022 [/aam]******г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Етажна собственост в сграда „Р. Бей 2“, находяща се в [населено място], м.“Юрта под пътя“, [улица] срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г.[/aam]****** на Бургаския апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д.№******г.[/aam]****** на Бургаския окръжен съд в частта му за отхвърляне на предявените от Етажната собственост срещу „Х. вилидж АД искове с правно основание чл. 51 ЗУЕС и с правно основание чл. 86 ЗЗД за разликата над присъдените от окръжния съд размери /1 350 евро, представляваща дължима от ответното дружество такса за управление и обслужване на общите части на сграда с идентификатор..... и сграда с идентификатор..... по кадастралната карта на [населено място] за 2018 г. и 1170,12 евро, представляваща лихва върху тази сума за периода от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Постановление № 1/1953 от 13.07.1953 г.
  За формата и съдържанието на решението и присъдата.
 • Постановление №****/**.**.1965 по дело №****/1965
  За обобщаване на практиката на второинстанционните съдилища по приложението на чл. 206 ГПК /отм./ - чл. 210 ГПК /отм./ и даване на указания за отстраняването на отклонения.
 • Постановление №****/**.**.1985 по дело №****/1985
  По някои въпроси за правомощията на втората инстанция по граждански дела.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2000 по дело №****/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2010
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор е послужил като основание за допускане на решението до касационен контрол.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2012
  Относно задължението на въззивния съд да разгледа и обсъди всички твърдения, доводи и възражения на страните, които имат значение за акта му по съществото на правния спор и да извърши преценка на всички събрани по делото доказателства по реда на чл. ф188, ал. 1 ГПК (отм.), аналогичен на чл. 235…
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Относно правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато докладът на първоинстанционния съд по чл. 146 ГПК е непълен или неточен, разпределението на доказателствената тежест и връзката между доклада и един от основните принципи на гражданския процес на установяване на истината /чл. 10 ГПК/. Относно доказателствената тежест…
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  За критериите по чл. 20 ЗЗД, въз основа на които съдът следва да изясни точния смисъл на договорните клаузи при спор на страните; за характера на споразумение, с което страните изменят предшестващ дълг по размер, като прибавят изтекли лихви и уговарят нов падеж, и съставлява ли същото договор за новация…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  По въпроса за задължението на въззивната инстанция да обсъди всички доказателства по делото и доводите на страните при формиране на изводите си по спорния предмет на делото в противоречие със задължителната съдебна практика по приложението на чл. 188, ал. 1 ГПК (отм.), аналогичен на чл. 235, ал. 2 от новия…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  Нищожен ли е поради липса на съгласие договор за наем на недвижими имоти при общо определена за всички имоти наемна цена, т.е. при липса на уговорена наемна цена за всеки отделен имот? Може ли да е налице частична недействителност на клаузи, които не засягат същественото съдържание на един договор, когато…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Задължен ли е въззивният съд да обсъди с мотиви към решението си всички допустими и относими към спорния предмет доводи и възражения на страните?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация