Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

След възобновяване на спряно във връзка с откриване на производство по несъстоятелност висящо исково производство по чл. 637, ал. 1 ТЗ срещу длъжника, последното следва ли да продължи с участието само на синдика и кредитора - ищец, чието вземане е изключено от списъка на приетите от синдика вземания /чл. 637, ал. 3, т. 1 ТЗ/, или производството следва да продължи и със задължителното участие на подалите възражения по реда на чл. 692, ал. 3 ТЗ кредитори, ако вземането на ищеца е било включено в списъка на приетите вземания, но в производството по чл. 692, ал. 4 ТЗ е било изключено /чл. 637, ал. 3, т. 2 ТЗ/? (Производството по предявения от К. Н. Карипиди, руски гражданин, постоянно пребиваващ в Република България, срещу „Инфинит Уелт К.“ ИНК и „Еко Мак В.“ ЕООД, конституирани в качеството им на възразили по чл. 690 ТЗ кредитори, иск с правно основание чл. 422 ГПК във връзка с чл. 535 ТЗ, във връзка с отношенията между К. Н. Карипиди и „Мосстрой - Варна” АД /н./)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на синдика на „Мосстрой - Варна АД /н./ Р. Г. С. и „Инфинит Уелт К.“ ИНК, дружество, учредено и регистрирано в Република М. острови, под фирмен №******г. по в. т. дело №******г. на Варненски апелативен съд, Търговско отделение. С обжалвания въззивен съдебен акт след частично обезсилване на решение №******г. по т. дело №******г. на Варненски окръжен съд е прекратено производството по предявения от К. Н. Карипиди, руски гражданин, постоянно пребиваващ в Република България, срещу „Инфинит Уелт К.“ ИНК и „Еко Мак В.“ ЕООД, [населено място], конституирани в качеството им на възразили по чл. 690 ТЗ кредитори, иск с правно основание чл. 422 ГПК във връзка с чл. 535 ТЗ. С въззивното решение след частична отмяна на първоинстанционното решение е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    След възобновяване на спряно във връзка с откриване на производство по несъстоятелност висящо исково производство по чл. 637, ал. 1 ТЗ срещу длъжника, последното следва ли да продължи с участието само на синдика и кредитора - ищец, чието вземане е изключено от списъка на приетите от синдика вземания /чл. 637,…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация