Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Филип Владимиров


Анотация

Въпрос

дали алеаторното задължение на ответниците, които трайно са се установили в Англия още от 2010 г., е било изпълнявано и ако да - в какъв обем. Развити са съображения, че договорно изпълнение е осъществено, но не в дължимия обем. Престирането на приобретателите е било частично и спорадично, но недостатъчно да обоснове извод за пълно и точно изпълнение на договора. Решаващият състав е споделил изводите на първоинстанционния съд, че приобретателите не са полагали дължимите грижи за прехвърлителите, а възприетият от първите подход при изпълнението на алеаторния договор не сочи на доставяни в пълен обем и без прекъсване грижи. Макар и ответниците да се завръщали в страната за определени, кратки периоди от време, заедно или поотделно; да са доставяли вкл. и чрез трети лица средства за издръжка (пари) на прехвърлителите или да са ангажирали тези лица да оставят продукти на прехвърлителите; да са настанявали последните в дом за стари хора, който възрастните са желаели да напуснат и да се приберат обратно у дома; укорителното отношение на близките им спрямо това тяхно решение са факти, приети от инстанцията по същество като такива сочещи на неизпълнение на задължението на ответниците – те не са осигурили на прехвърлителите необходимата грижа и спокоен живот в съответствие с уговореното в договора. Аргументирано е виждането, че дори кредиторите да не са приемали или не са оказвали необходимото съдействие за изпълнение на задължението за издръжка в натура приобретателите като длъжници е следвало да трансформират изпълнението в пари без да чакат решение за трансформация, но по делото такива данни липсват. Посочено е, че изпълнението на задължението за издръжка и гледане предпоставя то да е ежедневно, непосредствено и непрекъснато и произтича от самата същност на алеаторния договор, а по делото такова престиране не е осъществено, поради което е налице основание за разваляне на съглашението.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на шести октомври две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. №******[/aam]******г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. М. К. и С. А. К. чрез общия им пълномощник адв. К. против решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на Окръжен съд – Хасково.

Ответната страна С. М. П. чрез адв. Г. е подала отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК. С него се ангажира становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендират се разноски.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение приема следното:

Предмет на жалбата е посоченото въззивно решение, с което е потвърдено решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на Районен съд –

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация