Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Васил Христакиев


Анотация

Въпрос

как следва да се определи размерът на възнаграждението за допълнително проектиране при прилагане на разпоредбата на чл. 326, ал. 2 ТЗ, когато между страните са сключвани и други анекси за преработка на проектите за същия обект – на база на цените по тези анекси или на база на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране („Методиката), приета Камарата на архитектите.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател: Елеонора Чаначева

Членове: Росица Божилова

Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 280 ГПК и сл., образувано по касационни жалби на ищеца „Тилев Архитекти“ ЕООД и ответника „Българска банка за развитие ЕАД срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд.

По допускане на касационното обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

I. По жалбата на ответника.

С основното и допълнителното (депозирано в срока по чл. 283 ГПК) изложение по чл. 280 ГПК се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпросите:

- длъжен ли е въззивният съд да даде указания на страните относно възможността да предприемат съответните процесуални действия по посочване на доказателства, когато във въззивната жалба се съдържат обосновани оплаквания за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с пълнотата и точността на доклада по делото, и

- длъжен ли е въззивният съд в мотивите на решението си да обсъди направените във въззивната жалба доводи и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация