Анотация

Въпрос

От кой момент настъпва предсрочната изискуемост на вземането: от момента на връчване на исковата молба по реда на чл. 422 ГПК по предходното исково производство или с връчване на уведомленията за предсрочна изискуемост, съобразно възприетото от въззивната инстанция? В случай, че се приеме, че ответниците са уведомени с предявяване на исковата молба за настъпилата предсрочна изискуемост, то може ли да се приеме, че е отпаднала отговорността на поръчителя по реда на чл. 147 ЗЗД?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, I т. о., в открито заседание на двадесет и осми септември, през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

Председател:

Татяна Върбанова

Членове:

Ирина Петрова, Елена Арнаучкова

при секретаря Ина Андонова след като изслуша докладваното от съдия Арнаучкова т. д.№******[/aam]******г. и, за да се произнесе, взе предвид следното

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по съвместна касационна жалба на „БГ Билдинг консулт“ ООД и Ю. В. И. срещу решение №******[/aam]******г. по т. д. №******[/aam]******г. на САС.

С определение №******[/aam]******г. касационно обжалване на обжалваното решение е допуснато само в частта, с която е потвърдено решение №******[/aam]******г. по т. д.№1320/2017г. на СГС за осъждане на касаторите „БГ Билдинг консулт“ ООД и Ю. В. И. от [населено място] да заплатят солидарно, на осн. чл. 430, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 141, ал. 1 ЗЗД, на „Юробанк България“ АД сума в размер на 24 446.68лв., представляваща главница, дължима за погасителни вноски по договор за банков кредит от 21.04.2008г., чиито падежи са уговорени за периода от 21.10.2016г. до крайния срок на договора (21.04.2018г.), и ведно със законната лихва върху тази присъдена сума,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Тълкувателно решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
    При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация