Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

докладвано от съдия Анелия Цанова


Анотация

Въпрос

само за определени видове и размери на стойност 10 000лв., до последващо твърдение, че работите са на стойност 61 000лв. Ето защо е приел, че от страна на ответниците не е конкретизирано по кои точно като вид и колко по обем СМР са извършени, което е в тяхна тежест. От заключението на ССч. Е се установявало, че ищцовото дружество е разполагало с материали и е ползвало услуги, отнесени в неговото счетоводство към възложения му обект на стойност 10868,86лв., което обаче отнасяне в обясненията си вещото лице коментира, че може да се манипулира, като посочва и по- малка сума- 10831,23лв. Нямало как да се игнорират обясненията на вещото лице, че част от материалите са спомагателни и няма как да се вложат в изработеното. Следвало да се отбележи, че твърдението за заплащане на суми като надници за работници на процесния обект не следва да се кредитира, тъй като не било доказано. Действително имало писмено доказателство, в които било посочено изплащането на възнаграждения на работници, но това не можело да изведе извод, че с тези извършени разходи за материали, услуги и труд, изпълнителят е успял да изпълни някаква значителна част от възложените му СМР, те да се били полезни за възложителя, за да има същият право на възнаграждение. Това било така, тъй като при наличие на доказателства за разваляне на процесния договор и отпадането му с обратна сила е следвало да бъде установена тяхната стойност. Реално нямало конкретни твърдения какво точно е изпълнено от ответната страна, поради което и нямало как да се приема, че те следвало да бъдат преценявани като полезни за възложителя. Представената по делото фактура №103/14.10.2020 г. не доказвала, че дейности, за които са извършени авансовите плащания, са изпълнени и същите са приети от възложителя без забележки, още повече че ответната страна, лично в проведените по делото съдебни заседания признавала, че в никакъв случай не е извършил възложените му от възложителя строително- монтажни работи. По делото не били ангажирани и никакви писмени доказателства за приемане на извършени от ответника строително- монтажни работи по сключения между страните процесен договор, което приемане, съгласно т. 8,2.7 следва да се реализира с приемно- предавателен протокол. Нещо повече, категорично било отра зено в т. 8.2.4в този договор, че приемането на извършените работи не може да се замества с извършваните плащания. Плащането не било равнозначно и не означавало приемане на извършените работи. Това дали ищцовото дружество е ползвало данъчен кредит по издадените фактури не можело да се счете като доказателство, от което да се констатира, че е налице изработване съгласно уговореното в процесния договор, респективно приемането на изработеното. Ето защо е заключил, че е налице надлежно прекратяване на договора именно поради неизпълнение от страна на длъжника. Позовал се е и на т. 12.1.10 от договора, съгл. която плащанията не представляват юридическа основа за признаване на работите, че работите и доставките са редовно извършвани. Нямало основание да бъдат споделен за основателен довода, че не е обсъденото наведеното от ответната страна възражение, че изпълнението по процесния договор е в резултат на неправилно превъзлагане на работата, както и допуснатото в тази връзка искане да се представят от ищеца актове за междинни плащания, с които да се докаже стойността на видовете СМР към определен дата. Констатирано е, че действително това възражение не е обсъждано, но това не се отразява по същество за изясняване на спора, тъй като то не било направено в срок. Нямало основание да се приеме при тези данни, че следвало да намери приложение и санкцията на чл. 161 ГПК. Съответно нямало как да се игнорира факта, че приложения като доказателство по делото акт/сертификат за междинно плащане №8/15.10.2020г. всъщност представлява разпечатка от компютър, без подписи на страни и данни, подписан ли е от възложителя и одобрен ли е от него. Излаганите данни в показанията на свидетелите С. и З. също не давали основание да се приемат различни изводи, като те и не опровергавали изложеното от свидетелите на ищеца.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети април две хиляди двадесет и четвърта година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАИЛОВА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Цанова т. д.№******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по подадена от “НЕСТ СТРОЙ“ ЕООД касационна жалба с искане за допускане на касационно обжалване на постановеното Пазарджишки окръжен съд решение №******г. по гр. д. №******г., с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Пазарджишки районен съд и уважен иск по чл. 422 ГПК, вр. чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД за дължимост на сумата от 25 000 лв.- частичен иск от иск в пълен размер от 114 192 лв.

В касационната жалба се прави искане за отмяна на въззивното решение с оплаквания за нарушение на материалния закон, съществено ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Инструменти

Следете за решението Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Какво мислят нашите клиенти?

Ценим всяко мнение и сме горди, че можем да споделим обратната връзка от абонатите на “Българското прецедентно право”

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право