Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Десислава Попколева


Анотация

Въпрос

Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението. (По искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че физическо лице дължи на „Банка ДСК“ АД главница, договорна лихва и санкционираща лихва по договор за ипотечен кредит)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:

Велислав Павков, Десислава Попколева

при участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Попколева гр. дело №****** по описа за 2021 [/aam]******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Касационното обжалване е допуснато по касационна жалба на на „Банка ДСК“ АД чрез юрисконсулт Бъбрекова против решение №******г. по в. гр. д. №****** [/aam]******г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №****** [/aam]******г. на Софийския окръжен съд в частта, с която са отхвърлени като погасени по давност предявените от касатора искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че Ц. М. И. дължи на „Банка ДСК“ АД сумите, както следва: за разликата над 3 821,49 лв. до 56 421,80 лв. –главница по договор за ипотечен кредит от 29.06.2007 г. и допълнително споразумение от 01.06.2010 г., ведно със законната лихва от 05.01.2018 г.; за разликата над 1 259,95 лв. до 54 502,80 лв. –

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението. (По искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че физическо лице дължи на „Банка ДСК“ АД главница, договорна лихва и санкционираща лихва по…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница по погасителни вноски по договор за банков кредит? Следва ли съдебното решение да съдържа обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и изрични и ясни мотиви при отхвърлянето им като неоснователни?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2018
  Какъв следва да е обхватът на дължимата от въззивния съд проверка по отношение на събрания доказателствен материал?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД? 2. Как следва да се определи размерът…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Навигация