Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017

докладвано от съдия Емил Марков, съдия Емил Томов


Анотация

Въпрос

1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД?

2. Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит - само в размер на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума или се включва уговореното в договора възнаграждение (възнаградителни лихви) и/или законните лихви?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 14.02.2019 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и

РЪКОВОДИТЕЛ на Търговска колегия:

ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

при участието на секретаря Красимира Атанасова постави на разглеждане тълкувателно дело №******г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии докладвано от съдия ТОТКА КАЛЧЕВА и съдия ЕМИЛ ТОМОВ

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 125 ЗСВ с разпореждане от 30.06.2017 г. на Пр ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2018
  Какъв следва да е обхватът на дължимата от въззивния съд проверка по отношение на събрания доказателствен материал?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението. (По искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че физическо лице дължи на „Банка ДСК“ АД главница, договорна лихва и санкционираща лихва по…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За началния момент, от който започва да тече срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различен падеж и обявена предсрочна изискуемост на целия дълг- по отношение на вноските с настъпил падеж и на предсрочно изискуемата част от…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно периода, за който застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите дължи законна лихва върху обезщетението за неимуществени вреди в случай, че е направил доброволно плащане на пострадалото лице, но последното е върнало получените суми.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно вземанията на кредитора за лихви при предсрочна изискуемост на кредита, както и относно начина и реда на погасяване на вземанията по чл. 76 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Относно клаузите, предвиждащи включване на просрочените задължения за лихва към главницата, респ. даващи възможност върху тях да бъдат начислявани лихви.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за кредит?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Неустойката поради забава за изпълнение задълженията на страните по предварителния договор представлява ли насрещно задължение по предварителния договор и допустимо ли е съдът да обуславя обявяването на предварителния договор за окончателен по реда на чл. 362, ал. 1 ГПК при условие да се заплати неустойка; следва ли претенцията за неустойка…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Уговорката в допълнителните споразумения към договор за кредит за прибавяне към размера на редовната главница на просрочени задължения за лихва, представлява анатоцизъм по смисъла на чл.10, ал.3 ЗЗД, който е допустим само при уговорка между търговци на осн. чл.294, ал.1 ТЗ. Преструктурирането по чл.13 от Наредба № 9/03.04.2008г. за оценка…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2016
  Когато изпълнението не е достатъчно, за да покрие главницата и дължащите се върху нея мораторни лихви, може ли длъжникът да се ползва от правото по чл.76 ал.1 ЗЗД да посочи кое от задълженията погасява или да се прилага установената в чл.76 ал.2 ЗЗД поредност на погасяване на задълженията?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2017
  Относно приложението на чл.76 ЗЗД, а именно при какви условия и поредност настъпва погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение, при недостатъчност на плащането?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно вземанията на кредитора за лихви при предсрочна изискуемост на кредита, както и относно начина и реда на погасяване на вземанията по чл. 76 ЗЗД.

Пособия

Следете за обновления Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела