Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Дияна Ценева


Анотация

Въпрос

1. Критериите за разпределяне на допуснатите до делба имоти следва ли да бъдат преценени в съвкупност и при тази преценка следва ли да бъдат включени и обсъдени и неудобствата, свързани със засягане на личната сфера на съделителите и значителните затруднения от лично естество. 2. Критериите, по които следва да се извърши разпределението по чл. 353 ГПК включва ли оценяване на подобрения, за които не са предявени претенции в процеса, сграда, която не е включена в делбената маса, не е оценявана и по отношение на която съдът съответно не постановява разпределение в дял. 3. Критериите, по които трябва да се извърши разпределението по чл. 353 ГПК, включват ли осъщественото от съделителите владение след откриване на наследството на различните имоти при положение, че единият съделител е лишил другия съделител от достъп до делбените имоти. 4. Допустим способ ли е публичната продан за извършване на делбата на неподеляем нежилищен имот, когато да всеки от съделителите може да се обособи реален дял в съответствие с квотата му в съсобствеността по отношение на допуснат до делба жилищен имот със самостоятелните обекти в него и разпределени по реда на чл. 353 ГПК. Иска се допускане на въззивното решение до касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните въпроси: 1. Явява ли се тегленето на жребий много неудобно по смисъла на чл. 353 ГПК по отношение на незастроен имот, който е предмет на делбата, когато по отношение на застроен със съсобствена жилищна сграда не налице спор. 2. При заявено желание на съделителите и съревнование между тях за възлагане на неподеляем имот в дял на всеки от тях въззивният съд дължи ли игнориране на принципите за справедливост и съразмерност при разпределяне на дяловете по чл. 69, ал. 2 ЗН, дължи ли изложение в мотивите си защо не обсъжда критериите, свързани с неудобствата от лично естество при разпределението по чл. 353 ГПК. Жалбоподателката се позовава и на основанието за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр. д. №******[/aam]******г. по описа на ВКС, І г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Р. Б. като пълномощник на Е. С. С., срещу въззивно решение №******[/aam]******г. по в. гр. д. №******[/aam]******г. на Окръжен съд-Перник. В касационната жалба са изложени доводи за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Жалбоподателката поддържа, че въззивният съд е извършил делбата на недвижимите имоти в нарушение на разпоредбата на чл. 353 ГПК, тъй като не е съобразил събраните по делото доказателства и е направил необоснован извод, че съделителката Р. Г. е извършила подобрения в имота с идентификатор....., поради което е разпределил същия имот в неин дял. Не е съобразил също обстоятелството, че жалбоподателката притежава друг имот в съседство с посочения, до който няма друг достъп, освен през този имот. Счита, че имот с идентификатор..... като неподеляем е следвало да бъде изнесен на публична продан, тъй като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация