Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Дияна Ценева


Анотация

Въпрос

са свързани с правомощията на въззивната инстанция в случаите, когато първоинстанционният съд не е изготвил доклад по делото, или изготвеният такъв е непълен или неточен. Задължителни указания в тази насока са дадени в т. 2 ТР №1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. №1/2012 г. на ОСГТК на ВКС, в която е прието, че за допуснати от първата инстанция нарушения във връзка с доклада въззивната инстанция не следи служебно. Когато във въззивната жалба или в отговора на въззивната жалба са изложени обосновани оплаквания за допуснати нарушения във връзка с доклада, въззивният съд не изготвя нов доклад по делото, а ако прецени тези оплаквания за основателни, дължи даване на указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания, което по смисъла на чл. 266, ал. 3 ГПК е извинителна причина за допускането на тези доказателства за първи път във въззивното производство.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр. д. №******[/aam]******г. по описа на ВКС, І г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Е. П. като пълномощник на Ю. Ц. Р., против въззивно решение №******[/aam]******г. по в. гр. д. №******[/aam]******г. на Софийски апелативен съд. В жалбата са развити доводи за неправилност на решението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Жалбоподателят поддържа, че първоинстанционният съд не е изготвил доклад по делото, не е определил правната квалификация на иска, което е довело до неяснота относно подлежащите на доказване факти и обстоятелства и до неправилно приложение на материалния закон. Въззивният съд е приел, че предявеният иск е по чл. 49 ЗЗД, но е излагал аргументи, относими към хипотезата на чл. 45 ЗЗД. Сочи, че съдът не е изяснил по категоричен начин кой и в какво качество се явява възложител на работата, от която ищецът е претърпял вреди. Поддържа, че

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация