Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Десислава Попколева


Анотация

Въпрос

В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора?
Дали при уважаване на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл.225, ал.1 КТ, съдът е длъжен да се произнесе по направеното от ответника-работодател и прието от съда за разглеждане възражение за прихващане със заплатено от него обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ и може ли последното да се кумулира с обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и осми март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:

Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр. дело №****** по описа за 2021 [/aam]******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ - Варна, чрез адв. Ю. Г. против решение №******г. по в. гр. д. №****** [/aam]******г. на Окръжен съд Варна, с което след отмяна на решение №******г., постановено от Районен съд Варна по гр. д. №****** [/aam]******г., са уважени предявените от Д. К. Г. срещу Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ – Варна искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3 – за отмяна на заповед №РД-....-...../........ г., с която е прекратено трудовото й правоотношение; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап-английски език“ и за осъждане на работодателя да заплати обезщетение по чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2011 по дело №****/2011
  Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя – кой от служителите има по – висока квалификация и работи по – добре?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Следва ли изготвеният протокол за подбор да бъде оспорен от работника – ищец, за да е налице необходимост от доказване законосъобразността на подбора от работодателя, или е достатъчно работникът само да твърди, че подбор не е извършван, както и за съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на…
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  За правния интерес на наследниците на физическо лице – ищец по трудово дело, да продължат производството когато е предявен само иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Следва ли решаващият съд да се произнесе изрично в мотивите си относно направено възражение за прихващане от ответника или е достатъчно изцяло присъждане на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, за да се приеме, че възражението е отхвърлено?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора, както и по процесуалноправния въпрос дали при уважаване…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация