Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Татяна Върбанова


Анотация

Въпрос

Относно приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ХОРОЗОВА, ИВАНКА АНГЕЛОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т. дело №******/2021 [/aam]******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по съвместна касационна жалба на: Н. И. М., Н. Ц. М., И. Ц. М., П. Б. М. и Х. Б. Б. /наследници на починалия в хода на делото първоначален ищец Ц. Н. М./, чрез процесуалния им пълномощник, срещу решение №******г. по в. гр. д. №****** [/aam]******г. на Апелативен съд – София, Гражданска колегия, десети състав, в частта, с която след отмяна на решение №******г. по гр. д. №****** [/aam]******г. на Софийския градски съд, е отхвърлена основаната на чл. 432, ал. 1 КЗ искова претенция за сумата от 80 000 лв., предявена срещу ЗД”Евроинс” АД - за заплащане на обезщетение за претърпени от първоначалния ищец неимуществени вреди от смъртта на дъщеря му Д. Ц. Б., настъпила при ПТП на 06.01.2017 г., ведно със законната лихва от 21.07.2017 г., както и в частта за разноските.

Мотиви

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Постановление № 4/1968 от 23.12.1968 г.
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2001 по дело №****/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложението на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени. (По искова претенция за сумата от…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация