Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Постановление №****/**.**.1968 по дело №****/1968

докладвано от съдия Екатерина Биолчева


Анотация

Въпрос

За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

Въпроси

Определянето на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане създава значителни затруднения в практиката на съдилищата. Това се отнася особено до обезщетението за вреди от увреждане на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. С оглед установяване на правилна и единна практика по споровете за такива вреди Пленумът на Върховния съд с постановленията си № 7/59 г., № 4/61 г. и № 17/63 г. даде редица указания на съдилищата за определяне на размера на обезщетенията. Тези указания в общи линии се спазват.

От проверките, които Върховният съд извършва при разглеждането на делата, се констатират някои слабости в работата на съдилищата при определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от увреждането на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. Освен това на практика някои от дадените указания с цитираните постановления не във всички случаи дават възможност за пълно възмездяване на причинените имуществени вреди. Обстоятелството, че указанията ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно прилагане на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и относно приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и преценката за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице и евентуално при наличие на съпричиняване неговата съразмерност и начина…
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Когато се претендира обезщетение за вреди от деяние, установено с акт на наказателния съд (влязла в сила присъда или одобрено от съда споразумение), необходимо ли е в този акт да бъдат отразени и деянията, с които пострадалият е допринесъл за настъпване на вредите, за да могат да бъдат съобразени от…
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Какво е съдържанието на понятието „справедливост“ по смисъла на чл. 52 ЗЗД и критериите, които са от значение за определяне дължимото обезщетение в хипотезата на настъпила смърт при условията на трудова злополука, съответно за задължението на въззивния съд да изложи конкретни мотиви във връзка с тях?
 • Постановление №****/**.**.1959 по дело №****/1959
  По някои въпроси за отговорността при непозволено увреждане.
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Следва ли съдът, при приложението на чл. 52 ЗЗД и определяне на справедливо обезщетение за причинени на ищеца неимуществени вреди от непозволено увреждане, да се съобрази с указанията, съдържащи се в т. II на ППВС №4/1986 г. и да обсъди и анализира редица конкретни за всеки случай обективно съществуващи обстоятелства…
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се прилага чл. 52 ЗЗД и определя справедливото обезщетение за причинени неимуществени вреди, причинени от смърт?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как се прилага визираният в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост при определяне на размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които съдът трябва да съобрази?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се прилага принципа за справедливост при определяне размера на дължимото обезщетение по чл. 52 ЗЗД? Какво е значението на принципа, че давност не тече за този, който не може да защити правото си, относим към преценката дали е изтекла погасителната давност за предявения иск по чл. 2, ал. 1,…
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как се прилагат чл. 52 ЗЗД, принципа за справедливост на обезщетяването и критериите, които следва да се съобразяват при определяне на размера на същото?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се прилагат критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от нарушаване на правото за разглеждане и решаване на дело в разумен срок?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как се прилага разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движението по пътищата при ПТП?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Какви са критериите за присъждане на справедливо обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в ППВС №4/25.05.1961 година и ППВС №5/24.11.1969 година?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя, респ. Гаранционен фонд?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Кои са критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по смисъла на чл. 52 ЗЗД при незаконно повдигнато обвинение? Длъжен ли е въззивния съд да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, които имат значение за предмета на спора?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как следва да се прилага принципа за справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и кои са критериите, които трябва да се съобразят при определяне на дължимо обезщетение за неимуществени вреди от причинени в резултат на деликт телесни повреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  За онези конкретно проявени обективно съществуващи обстоятелства, които са от значение за точното прилагане на критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД и за необходимите мотиви, с които съдът е длъжен да го обоснове.
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Длъжен ли е въззивният съд да назначи експертиза, необходима за установяване на правнорелевантен факт по делото, при положение че във въззивната жалба се съдържа оплакване за погрешното установяване на този факт от първата инстанция и за незаконосъобразно недопуснато от нея доказателствено искане за изслушване на такава експертиза? Кои за критериите…
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Дали съдът, при приложението на чл. 52 ЗЗД и определяне на справедливо обезщетение за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане, трябва да се съобрази с указанията, съдържащи се в Постановление №4/23.12.1968г. на Пленума на ВС (т. 11), и да обсъди всички конкретни съществуващи обстоятелства и въз основа на общата им…
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се прилага критерия за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД и за обстоятелствата, които съдът следва да вземе предвид, при определяне на обезщетение за неимуществени вреди от причинени в резултат на деликт телесни повреди, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021
  При иск за обезщетяване на неимуществени вреди от нарушено право по чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС за разглеждане и решаване в разумен срок по приключило дело и на други неимуществени вреди, които се обезщетяват по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, длъжен ли е съдът да определи…
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Какви са критериите за кредитиране на съдебната експертиза и преценката за нейната обоснованост и доказателствена сила с оглед изискването на чл. 202 ГПК? Какви са правилата за формиране на вътрешното убеждение на съда при спазване на правилата на формалната логика?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как се прилага чл. 52 ЗЗД - за задължението на съда да мотивира преценката си, като съобрази конкретния размер на дължимото обезщетение с обществено-икономическата конюнктура в страната към момента на увреждането и размера на присъжданите от съда обезщетения в аналогични случаи?
 • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
  Относно преценката на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта, във връзка с прилагането на т. 11 ППВС №4/1968 г.? За определяне размера на дължимото обезщетение, съгласно разпоредбата на чл. 52 ЗЗД?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се прилагат критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, установен с чл. 52 ЗЗД, и кои са критериите, които трябва да се съобразят при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди, изразяващи се в телесни и психични увреждания, причинени в резултат на деликт, в хипотезата на предявен от пострадалия пряк…
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Кои са критериите за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Кои са критериите и обстоятелствата, които следва да бъдат взети предвид при определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как следва да се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени от пострадалото лице?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Какви са правомощията на въззивната инстанция при разглеждане и решаване на делото предвид разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК и ограничен ли е въззивният съд от заявените в жалбата оплаквания по отношение на преценката за правилността на първоинстанционното решение?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Длъжен ли е съдът да обсъди и вземе в предвид и заключението на САТЕ относно механизма на ПТП при определяне на наличието и степента на съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД или за това е достатъчно отразяването на обстоятелствата в актовете за установяване на административно нарушение?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Кои са критериите, формиращи понятието „справедливост“ по чл. 52 ЗЗД и какво е значението им при определяне на обезщетението за неимуществени вреди?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се извършва комплексната оценка на всички установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства относими към приложението на чл. 52 ЗЗД, като критерии за точното прилагане на принципа за справедливост?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024
  Как се прилага чл. 52 ЗЗД в случаите на ангажиране на отговорността на държавата по чл. 2 ЗОДОВ за дейност на правозащитните органи?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се прилага задължението на съда за обсъждане на релевантните обстоятелства по делото при приложението на чл. 52 ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и кои са критериите, които следва да бъдат съобразени при определяне на обезщетението за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Какви са критериите при присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на лица, извън кръга на посочените в Постановление №4/25.05.1961 г. и Постановление №5/24.11.1969 г. на Пленума на Върховния съд и кога следва да се приеме, че е налице изключителност на връзката между правоимащия и починалото лице, обосноваваща…
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Кои са критериите за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се прилага критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД - дали са съобразени в достатъчна степен както броят, така и значителната тежест на претърпените физически травми, продължителността и тежестта на протичане на възстановителния процес и как той и произшествието са се отразили на психологическото състояние на пострадалата, нейната възраст…
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как се прилага принципът на справедливост при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди? (По иск за обезщетяване на неимуществени вреди от побой по хулигански подбуди)
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Какви са критериите при определянето от съда по справедливост /чл. 52 ЗЗД/ на размера на застрахователно обезщетение?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Как се прилага принципът за справедливост по чл. 52 ЗЗД и критериите, които следва да се съблюдават от съда при определяне на справедливото обезщетение за неимуществени вреди?
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Как се определя по размер на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени от пострадалото лице и прилагането на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД?
 • Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
  Следва ли съдът при приложението на чл. 52 ЗЗД и определяне на справедливо обезщетение за причинени на ищцата неимуществени вреди от ПТП да се съобрази с указанията, съдържащи се в т.II на ППВС №4/1968 г. и да анализира редица конкретни за всеки случай обективно съществуващи обстоятелства и въз основа на…
 • Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022
  Кои са законоустановените критерии за определяне на конкретния принос на делинквента и пострадалия в единния цялостен съпричинителен процес между фактите и явленията в обективната действителност и какви са нормативните изисквания за съпоставяне на тяхното каузално участие в процеса на настъпване на вредоносните последици?
 • Постановление №****/**.**.1961 по дело №****/1961
  За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди /болки и страдания/. (По иск срещу ЗК „Бул Инс“ АД за присъждане на застрахователно обезщетение в хипотезата на чл. 432, ал. 1 КЗ за разликата между 40 000 лева до 70 000 лева, за претърпени болки и страдания от…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне на размера на съпричиняването по чл. 51, ал. 2 ЗЗД на настъпилите вреди за самия пострадал в хипотезата на знание на същия за употреба от страна на водача на МПС на алкохолни напитки и съгласието да участва като пътник в автомобил управляван от такъв водач.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди /болки и страдания/.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Дали особеностите в личността и физиката на лицето, което претендира обезщетение за неимуществени вреди, са сред обстоятелствата, които следва да се вземат предвид при определяне размера на обезщетението по чл. 52 ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да прецени и обсъди всички установени по делото обстоятелства, касаещи и определящи степента на претърпените болки и страдания (неимуществени вреди) от пострадалото лице при определяне размера на обезщетението по справедливост по чл. 52 ЗЗД съобразно задължителната практика в т. 11 от…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г.?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложимостта на чл. 52 ЗЗД към регресните искове на застраховател за вреди, реализирани на територията на чужда държава. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките /критериите/ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт на други лица, извън очертания в ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За необходимостта от доказване на причинно-следствената връзка между твърдените вреди и воденото наказателното производство и критериите за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД. (По иск за обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от незаконно повдигнато и поддържано обвинение за извършени престъпления по чл. 212 НК, ал. 4, вр.…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За необходимостта от доказване на причинно-следствената връзка между твърдените вреди и воденото наказателно производство, съгласно предвиденото в чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно определянето по размер на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени от пострадалото лице и прилагането на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД. (По иск срещу Прокуратурата на Република България за обезщетяване на причинени неимуществени вреди от незаконосъобразно повдигнати и поддържани обвинения за извършване на тежки умишлени…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  По тълкуването и приложението на чл. 52 ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3, предл. първо ЗОДОВ – относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства, установени по делото, релевантни…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които съдът следва да съобрази.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложението на принципа за справедливост, предвиден в чл. 52 от ЗЗД и критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди, в хипотезата на предявен иск с правно основание чл. 432, ал. 1 от КЗ. (По иск срещу „Лев инс“ АД с правно основание чл. 432, ал.…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди съобразно визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост – чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно правното значение на шестмесечния срок по пар. 8, ал. 2, предл. второ ПЗР ЗИДЗОДОВ (обн. в ДВ, бр. 98//2012 г.) за допустимостта на иска по чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ и кои са допустимите доказателствени средства за установяване на началния момент на този срок?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Задължен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал, за да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, за което да изложи своите мотиви? Коя е началната дата на лихвите за забава върху обезщетението в…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли съдът, при постановяване на решение за обезвреда и присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, да съобрази предвидимите болки и страдания, които увреденият би претърпял, при необходимите медицински интервенции за отстраняване на последиците от увреждането?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли да бъде съобразено, че вредите се претендират като последица от неправомерно поведение, изразяващо се в бездействие – неизпълнение на възложен в личен и в обществен интерес задължение да бъдат предприети действия за грижи на постановено под пълно запрещение лице?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложението на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени. (По искова претенция за сумата от…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите, по които следва да се определи размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно обстоятелствата /критериите/, които съдът следва да вземе предвид при определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите, които следва да съблюдава съдът при приложението на принципа за справедливото обезщетяване на увредените лица при деликт, съгласно чл. 52 ЗЗД. (По искове срещу ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД за обезщетение на неимуществени вреди, причинени от смъртта на сина на ищците, починал в резултат на ПТП - по…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ (По предявени против ЗД „Бул Инс“ АД частични искове с правно основание чл. 226, ал.…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Следва ли съдът при приложението на чл. 52 ЗЗД да обсъди и анализира всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства и въз основа на комплексната им оценка да определи конкретния размер на обезщетението по справедливост? (По искове на пациент срещу „Аджибадем С. К. УМБАЛ Т.“ ЕАД за обезщетяване на неимуществени и имуществени…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Трябва ли съдът да изложи мотиви за значението на всички конкретно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта относно размера на дължимото парично обезщетение и как се прилага общественият критерий за справедливост за причинно-следствената връзка между незаконосъобразното обвинение и причинените вреди?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт? (По иск срещу община с правно основание чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД за обезщетение на вреди, които ищцата е претърпяла от спъване в компрометирана от корени на…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложимите критерии за справедливо овъзмездяване на причинени в резултат на деликт неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Как трябва да се отнесе към размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди обстоятелството, че в хода на същото досъдебно производство, което е прекратено, е установено извършването на престъпление, доказано с влязъл в сила съдебен акт?
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  За приложимите критерии при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложимите критерии при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД. (По иск срещу ЗК „Лев Инс“ АД с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за сумата 300 000 лева - обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ПТП)
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в ППВС № 4/23.12.1968 г. критерии.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  1. Koи обстоятелства следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди? 2. Следва ли при определяне на обезщетението съдът да се съобрази с лимита на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, който отразява промените в икономическите условия?…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За извършаване на проверка за съответствие на възприетото от въззивния съд разрешение досежно размера на обезщетението със задължителната практика на Върховния касационен съд, обективирана в ППВС № 4/1968г. (По иск срещу ЗАД “Армеец“ АД на основание по чл. 432, ал. 1 КЗ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложението на принципа на справедливост при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне по справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите за приложение на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  По приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно наличието на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия като основание за възникване на право на обезщетение за неимуществени вреди в полза на лице извън кръга на лицата, посочени в ППВС № 4/61 и ППВС № 5/69.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, които съдът следва да съобрази при определяне размера на приноса на пострадалия?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложението на обществения критерий за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно приложението на установения с чл.52 ЗЗД принцип за справедливост и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск от увредените лица срещу застрахователя на делинквента.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне по справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди/болки и страдания/.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  1. По време на действие на ЗМВР /отм./ компетентен ли е общия наказателен съд да приеме и да разглежда жалба, подадена от задържано по реда на чл. 63 ЗМВР /отм./ лице срещу незаконосъобразността на задържането на основание чл. 5 КЗПЧОС при положение, че към този момент, съобразно чл.63, ал.4 от…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Ако е установено, че до настъпването на трудова злополука не би се стигнало при използване на лични предпазни средства и спазване на правилата за безопасност от пострадалия, следва ли при определяне на процента на съпричиняване да се даде превес на отговорността на работника/служителя пред тази на работодателя за настъпване на…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  При преценката има ли причинени неимуществени вреди по чл. 2 ЗОДОВ и какъв да бъде размерът на обезщетението, съдът какво трябва да вземе предвид и кои обстоятелства да обсъди?
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД и кои са критериите, които трябва да се съобразят при определяне на дължимо обезщетение за неимуществени вреди от причинени в резултат на деликт телесни повреди, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД и кои са критериите, които трябва да се съобразят при определяне на дължимо обезщетение за неимуществени вреди от причинени в резултат на деликт телесни повреди, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  Подлежат ли на обезщетяване неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от предстояща бъдеща операция, която е неотложна и сигурна, с оглед характера, мястото и предписаното лечение?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя? (По иск против ЗД „Бул Инс” АД с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За определяне на паричното обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука с отчитане на здравословното състояние на ищеца понастоящем, продължителността на болките и страданията и последиците от увреждането.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно приложението на принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени вследствие смъртта на починал при трудова злополука близък роднина.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума, или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и дължимата от съда тяхна съвкупна преценка.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно критериите за справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно критериите за груба небрежност по чл. 201 КТ.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост - чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно началната дата на начисляване на законната лихва върху застрахователно обезщетение за настъпилите неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощено от него лице по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ, при преценката си относно определяне на размера на дължимото обезщетение и следва ли той да определи обезщетение в размер не по-нисък от…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Чия е тежестта за доказване на възражение за съпричиняване на вредоносен резултат при деликт и може ли то да бъде прието за основателно въз основа на предположения и вероятности, които не са установени по несъмнен начин с доказателствата в процеса? Следва ли да бъдат посочени в съдебното решение конкретни критерии…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди/болки и страдания.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За приложението на принципа за справедливост при определяне на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За приложението на принципа за справедливост при определяне на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Допустимо ли е приложението на чл. 51 ал. 2 ЗЗД да се основава на предположения относно причинността между поведението на пострадалия / действие или бездействие / и вредоносния резултат? Наличието на видим физически недъг у неправоспособен водач на автомобила, причинил ПТП, достатъчно ли е да обоснове извод, че пострадалият сам…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно релевантните критерии при прилагане на предвидения в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 от ЗЗД при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди в производството по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. 1, и задължен ли е въззивният съд да обсъди всички релевантни обстоятелства, които обуславят размера на…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 от ЗЗД при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди в производството по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. 1, и задължен ли е въззивният съд да обсъди всички релевантни обстоятелства, които обуславят размера на…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Кои са предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, които съдът следва да съобрази при определяне размера на приноса на пострадалия?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди, с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди, с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Кой е началния момент, от който започва да тече абсолютната погасителна давност за вземане на ищеца по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  1. Как следва да се преценяват от съда събраните по делото доказателства, които носят информация за релевантните по делото факти и в частност показанията на причинителя на увреждането, при предявен пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, и приетите по делото експертизи? 2. Следва ли въззивният…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Чия е тежестта за доказване на възражение за съпричиняване на вредоносен резултат при деликт и може ли то да бъде прието за основателно въз основа на предположения и вероятности, които не са установени по несъмнен начин с доказателствата в процеса? Следва ли да бъдат посочени в съдебното решение конкретни критерии…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Допустимо ли е съдът да се произнесе по непредявен иск? Дали е основателно съдът да определи обезщетение в размер на 300 000 лв. за причинени неимуществени вреди от претърпян инцидент, по време на който ищцата си е счупила горния край на лявата бедрена кост и дали е обосновано съдът да…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и за определянето на обезвредата в тези случаи при преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и за определянето на обезвредата в тези случаи при преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на принципа за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди съобразно визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и определянето на степента на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице. Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За приложението на обществения критерий за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Следва ли да се изложат мотиви относно наличието на конкретна причинно – следствена връзка между незаконосъобразното обвинение и претърпените вреди и следва ли ищецът да докаже тази връзка?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите за приложение на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За критериите, по които се определя справедливият размер на обезщетението за неимуществени вреди, по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл. 4 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Относно критериите за справедливост на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд да изложи мотиви за наличието на причинна връзка между незаконосъобразното обвинение и вредите, относно необходимостта неимуществените вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането и критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Как следва да се прилага критерия за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  1. Как следва да се прилагат критериите за справедливост при определяне обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя съобразно принципа, въведен в чл. 52 ЗЗД? 2. Какви са предпоставките за прилагане на редукция за съпричиняване по смисъла на чл. 51 ЗЗД и как следва да…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост - чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл.52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За проверка на извода на въззивния съд, че обективните предели на СПН на положителното съдебно решение по първия частичен иск не обхващат общия размер на справедливото обезщетение, а съдът по втория частичен иск може да определи и друг общ размер, преценявайки данните по делото.
 • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2017
  За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  До кой момент страната може да представя релевантни доказателства за здравословното си състояние в производство по иск с правно основание чл. 200 КТ?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  До кой момент страната може да представя релевантни доказателства за здравословното си състояние в производство по иск с правно основание чл. 200 КТ?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Във връзка с критериите, които следва да бъдат съобразени от съда при определяне на обезщетението за неимуществени вреди с оглед принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно критериите, които следва да бъдат съобразени от съда при определяне на обезщетението за неимуществени вреди с оглед принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от ПТП.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от ПТП.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при приложението на принципа за справедливото обезщетяване на увредените лица при деликт, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд да изложи мотиви за наличието на причинна връзка между незаконосъобразното обвинение и вредите, относно необходимостта неимуществените вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането и критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За приложение на принципа за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  1. За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди. 2. За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни за точното приложение на принципа за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни за точното приложение на принципа за справедливост.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За съдържанието на понятието „справедливост“ в нормата на чл. 52 ЗЗД във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд, при определяне на размера на обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение, да обсъди всички конкретно установени обстоятелства по делото и доводите на страните, включително изложените в отговора срещу исковата молба и да изгради правните си изводи по същество на спора след преценка на всички…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно задължението на въззивния съд да мотивира решението си като изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За определяне на неимуществените вреди след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задължителната преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД и съдържанието на този принцип.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са релевантните обстоятелства, които следва да бъдат обсъдени от съда при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди в производството по чл. 2б ЗОДОВ?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 51 ал. 2 ЗЗД, независимо, че едно лице не може за действа виновно; кое е от значение за прилагането на нормата – наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат или наличието на вина?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За крайния момент, до който може да бъде направено възражение за съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД, и трябва ли ответникът да изложи конкретни фактически обстоятелства относно действията, с които пострадалият е допринесъл за увреждането; за прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си по обезщетението за неимуществени вреди, определено съгласно чл. 52 ЗЗД и да изложи съображения при значително му увеличаване в сравнение с пресъденото от първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера, съгласно Постановление…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си по обезщетението за неимуществени вреди, определено съгласно чл. 52 ЗЗД и да изложи съображения при значително му увеличаване в сравнение с пресъденото от първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера, съгласно Постановление…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди и за задължението на въззивния съд да обсъди конкретните обстоятелства от значение за определянето на обезщетението по размер и да изложи собствени мотиви при прилагане на обществения критерий за справедливост по чл.52 ЗЗД, включително в случаите, при които…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Следва ли въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди да извърши задължителна и подробна преценка на всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното тълкуване на критериите при прилагане на принципа на справедливостта, и да обоснове какво е тяхното значение за определяне на обезщетението…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл.52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно критериите, които съдът следва да съблюдава при определянето на обезщетение за неимуществени вреди, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Относно приложението на установения с чл. 52 ЗЗД принцип на справедливост, критериите за определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, лимитите на застраховане съобразно пар. 27 ПЗР КЗ /отм./ и обществено-икономическите условия в страната и тяхната…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, във вр. с чл. 108, ал. 1 ЗДвП и на чл. 52 ЗЗД, относно критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди, съобразно установеният принцип за справедливост.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Следва ли въззивният съд да се съобразява с ограничението, визирано в разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, а именно да бъде ограничен само до изложените във въззивната жалба оплаквания?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди? Може ли кредиторът да бъде задължен да получи частично плащане с оглед разпоредбата…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  1. При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети,…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За задължението на съда да обсъди и вземе предвид всички обстоятелства, релевантни за определяне по справедливост размера на обезщетението за причинени неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За критериите, въз основа на които се определя справедлив размер на обезщетение по чл.200 ал.1 КТ за неимуществени вреди от смърт при трудова злополука и явява ли се такъв критерий размерът на обезщетението, присъден с влезли в сила решения на трети лица, при сходни обстоятелства?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК. Относно прилагане на критериите за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за претърпени неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно приложението на чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Освен изброяване на релевантните обстоятелства при мотивиране на решението, с което се присъжда обезщетение за неимуществени вреди, следва ли да се посочи и тяхното значение при конкретно установените по делото факти?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Следва ли да е налице съответствие между действителния принос на пострадалия за настъпването на трудовата злополука, при допусната груба небрежност по смисъла на чл. 201, ал. 2 от КТ, и определения от съда процент на съпричиняване на вредоносния резултат?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За съдържанието на понятието справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди от деликт.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно приложението на чл.52 ЗЗД и критерия за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За определяне на наличието или липсата на съпричиняване за настъпване на увреждането.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно критериите за определяне на размера на обезщетението за неимуществените вреди по справедливост и съответствието му със задължителната практика на ВКС, изразена в ППВС 4/68 г.
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  При съпричиняване на увреждането от няколко делинквенти, застрахователят по сключена с един от тях застраховка „Гражданска отговорност„ как отговаря спрямо пострадалото лице – съобразно приноса за увреждането на застрахования при него делинквент или за пълния размер на вредите, до размера на застрахователната сума?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите по чл.52 ЗЗД, които следва да бъдат съобразени при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт, и за задължението на съда да посочи в мотивите към решението си всички обстоятелства от значение за размера на присъденото обезщетение.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложението на чл.52 ЗЗД при определяне размер на обезщетение за неимуществените вреди в хипотезата на чл. 2б ЗОДОВ, във вр. с чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За задължението на съда да обсъди обективно и пълно всички обстоятелства от значение за размера на неимуществените вреди, произтекли от деликт.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Съдът по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ как прилага обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД и за задължението на съда по иска да извърши преценка на всички конкретно проявени обстоятелства, които са в причинно-следствена връзка с незаконното обвинение и имат значение за…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно фактите и обстоятелствата, които са установени по делото съобразно критериите за определяне на справедливо обезщетение.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Допустимо и справедливо ли е при иск по чл. 200 КТ да се определи и присъди по-голям размер на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука на пострадалото лице, в сравнение с присъжданите размери на обезщетения на наследниците на починал/ при тр. злополука/ наследодател?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложението на визирания в чл.52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск от пострадалото лице срещу застрахователя.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД и за задължителното излагане от страна на съда на съображения за определяне на същия.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За задължението на съда да обсъди всички доказателства от значение за определяне обезщетение за неимуществени вреди от деликт по справедливост, като съобрази степента и броя на причинените травматични увреждания, вида на проведеното лечение и интензитета на търпените болки и страдания от пострадалата.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите, при които се определя справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл.52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл.4 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Как следва да бъде прилаган критерият за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск на правоимащи лица с правно основание чл. 226 КЗ /отм./? Относно приложението на чл. 269 ГПК и обхвата на проверката за правилност на първоинстанционния съдебен акт, вкл. за разграничението между диспозитивното и служебното начало…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  По приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след извършване на задължителна преценка на всички установени по делото, релевантни, обективно съществуващи конкретни обстоятелства, както и на тяхното значение, като…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетяване за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя и за начина на определяне % на съпричиняване на вредата в хипотезата на чл. 51, ал. 2…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно критериите за приложение на принципа за справедливост, регламентиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При определяне на обезщетение за неимуществени вреди при трудова злополука длъжен ли е съдът да посочи в мотивите на решението си всички обстоятелства, от значение при определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД и да обсъди всички критерии, посочени в ППВС № 4/1968г.?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно приложението на обществения критерий за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно критериите за определяне на обезщетение на основание чл. 52 от ЗЗД и конкретно, за обстоятелствата, свързани с родствената връзка и отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди да извърши задължителна и подробна преценка на всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното тълкуване на критериите при прилагане на принципа на справедливостта, и да обоснове какво е тяхното значение за определяне на обезщетението…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За разликата между даването на мнения с оценъчен характер и обидата.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложението на обществения критерий за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Кои са предпоставките на чл.51, ал.2 ЗЗД за намаляване на претендирано с иск по чл.226, ал.1 КЗ /отм./ обезщетение за вреди при принос на пострадалия и необходимостта от доказване на приноса като условие за прилагане на разпоредбата на чл.51, ал.2 ЗЗД?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно значението на възрастта на незаконно задържания обвиняем, като релевантен фактор при преценката на размера на дължимото обезщетение за причинени неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди, с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно критериите за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост и съответствието му със задължителната практика, на ВС на Р България, изразена в ППВС 4/68 г.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За определяне на неимуществените вреди след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди и съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите по чл.52 ЗЗД, които следва да бъдат съобразени при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт, и за задължението на съда да посочи в мотивите към решението си всички обстоятелства от значение за размера на присъденото обезщетение.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  По приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след извършване на задължителна преценка на всички установени по делото, релевантни, обективно съществуващи конкретни обстоятелства, както и на тяхното значение, като…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Oтносно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след извършване на задължителна преценка на всички установени по делото, релевантни, обективно съществуващи конкретни обстоятелства, както и на тяхното значение, като критерии за точното прилагане на принципа за справедливост.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За приложението на принципа за справедливост и оттам чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател? При определяне степента на съпричиняване следва ли да бъде направена съпоставка между тежестта на нарушението на делинквента и…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател? При определяне степента на съпричиняване следва ли да бъде направена съпоставка между тежестта на нарушението на делинквента и…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  За прилагане на критерия за справедливост по чл.52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  За задължението на въззивния съд да изложи собствени мотиви по всички доводи и възражения на страните, доказателствата и тяхното значение, свързани с правилното прилагане на принципа на справедливостта при определянето на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ на обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Oтносно обсъждане на всички конкретни обстоятелства, които са от значение за определяне на обезщетение за неимуществени вреди, съобразно предвиденото в чл. 52 от ЗЗД основание.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател? При определяне степента на съпричиняване следва ли да бъде направена съпоставка между тежестта на нарушението на делинквента и…

Инструменти

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Какво мислят нашите клиенти?

Ценим всяко мнение и сме горди, че можем да споделим обратната връзка от абонатите на “Българското прецедентно право”

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право