Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2017

докладвано от съдия Таня Орешарова


Анотация

Въпрос

В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил повече труд от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент работодателят изпада в забава по отношение на това вземане и от кой момент започва да тече погасителната давност за същото и в случаите на прекратено служебно правоотношение? (По искове срещу Военно формирование 32890-Бургас, м. „Атия”, като част от структурата на Министерството на отбраната на Република България за заплащане на възнаграждение за положения от ищеца извънреден труд, т.е. - фактически отработеното служебно време над месечната продължителност на служебното време, вследствие на полагащите му се и неизползвани почивки след изпълнявани дежурства по график)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми юни две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖИВА ДЕКОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

при участието на секретаря Валентина Илиева, като разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. д. №****** по описа за 2017[/aam]******г., като намира следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх. №******г. на Б. С. Д. от [населено място], подадена чрез пълномощника му адв. М. П. от АК-Бургас, против въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д.№******[/aam]******г. по описа на Бургаския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д.№7101/2014[/aam]****** г. на Бургаския районен съд, в частта, в която са отхвърлени исковете на Б. С. Д. срещу Военно формирование 32890-Бургас, с адрес [населено място], м. „Атия”, като част от структурата на Министерството на отбраната на Република България, за разликата над уважения размер от 1 850,98лв., до пълния претендиран размер от 19 493,93лв., представляваща възнаграждение за положения от ищеца извънреден труд за периода от 01.11.2001год. до 30.11.2001год. и от 01.10.2004год. до 30.07.2014год, т. е-фактически отработеното служебно време над месечната продължителност

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2017
    Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
    В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация