Анотация

Въпрос

Представлява ли незаконосъобразно взето решение от съвет на директорите на акционерно дружество основание за допустим осъдителен иск по чл. 71 ТЗ, предявен от акционер за защита на негови неимуществени права, когато последният не е член на този орган?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ИРИНА ПЕТРОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. №****** по описа за 2021 [/aam]******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Смарт Енерджи Груп“ АД срещу решение №******г. по в. т. д. №****** [/aam]******г. на Апелативен съд София в частта, с която е обезсилено решението на Софийски градски съд №******г., поправено с решение №******г. по т. д. №2034/2018[/aam]****** г., в частта за отхвърляне на иск по чл. 71 ТЗ с предмет отмяна на взетите от съвета на директорите на „Д. Енерджи Трейд България“ АД решения за освобождаване на Т. Г. като изпълнителен директор и избирането на М. В. на негово място.

Мотиви

В касационната жалба се излагат оплаквания за неправилност на въззивното решение. Достъп до касационен контрол се обосновава с предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2012
  Задължително ли е да настъпят вреди за акционера вследствие на решение на орган на търговско дружество или е достатъчно да съществува реална възможност за настъпването им за да се обоснове правен интерес от предявяването на иск по чл. 71 ТЗ?
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2012
  Наличието на правен интерес съставлява положителна процесуална предпоставка, обуславяща допустимостта на установителните искове. С установителен иск с правно основание чл. 71 ТЗ за прогласяване нищожността на решение на Съвета на директорите на акционерно дружество за учредяване на особен залог е бил сезиран съставът на II т.о., поради което и с…
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2015
  Допустимо ли е с У. акт на ЕООД, когато негов едноличен собственик на капитала е друго юридическо лице /АД/, да се предвиди, че функциите на общо събрание вместо лицето, което може да се представлява /чл. 65, ал. 3 ТЗ и чл. 235 ТЗ/ ще се осъществяват от Общото събрание на…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Представлява ли незаконосъобразно взето решение от съвет на директорите на акционерно дружество основание за допустим осъдителен иск по чл. 71 ТЗ, предявен от акционер за защита на негови неимуществени права, когато последният не е член на този орган? (По иск на „Смарт Енерджи Груп“ АД срещу на осн. чл. 71…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация