Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Албена Бонева


Анотация

Въпрос

Допустимо ли е пререшаването на въпроса относно валидността на договорна клауза за неустойка при вече уважен иск за парично вземане въз основа на същата клауза за друг период?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на седемнадесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело №******г. взе предвид следното

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от “Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда ЕАД /Болницата/, представлявано от изпълнителния директор и прокуриста на дружеството, чрез адвокат В. Г., срещу въззивно решение №******г., постановено Софийски апелативен съд по в. гр. д. №******г.

Касаторът излага доводи за неправилност поради противоречие с материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Насрещната страна Р. П. С., чрез адвокат Н. М., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, евентуално – че касационната жалба е неоснователна. Претендира разноски за инстанцията.

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Постановление №17/1963 от 18.11.1963 г.
    Относно някои въпроси по приложението на закона при отговорност за непозволено увреждане.
  • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2012
    Има ли задължителна сила за гражданския съд, по въпросите относно извършването на деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, влязлото в сила решение по чл. 78а НК на наказателния съд?

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
    Когато с влязло в сила съдебно решение е постановена солидарна отговорност между двама ответника спрямо трето лице, как се уреждат отношенията между тях, след като единият съдлъжник изпълни изцяло дълга, и в този случай, когато между солидарните ответници е налице трудовоправно отношение, това изключва ли правото на платилия съдлъжник/работодател да…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация