Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012

докладвано от съдия Камелия Маринова


Анотация

Въпрос

Относно приложението на чл. 294, ал. 1 ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети март през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия К. М. гр. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба Д. И. Г., чрез пълномощника му адвокат Д. Д., против решение №******г., постановено по гр. д. №******г. на Окръжен съд-Стара Загора, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд-Стара Загора за извършване на съдебна делба между Г. Д. Г., Д. И. Г. и Т. И. Г. чрез изнасяне на публична продан на допуснатата до делба двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор * със застроена площ * кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор *, заедно с * ид. ч. от поземлен имот с идентификатор * с площ * кв. м.

В касационната жалба се поддържа довод за допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради несъобразяване при новото разглеждане на делото със задължителните указания по приложение на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
  Длъжен ли е въззивният съд при новото разглеждане на делото да се съобрази с указанията, дадени от ВКС в отменителното му решение?
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Необходимо ли е изготвяне на инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти в сградата след като с техническа експертиза е установено, че тя е реално поделяема поради съществуването на два самостоятелни жилищни обекта изпълнени на първи и втори етаж, а в приземния етаж – на самостоятелния обект гараж?

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Какво е действието на отразяването в кадастралната карта на вида и предназначението на застроен обект, съдът обвързан ли е от него при извършване на делбата и може ли в делбеното производство при преценката за поделяемост по чл. 203 ЗУТ и обособяването на отделни обекти да се променя отразения в кадастралната…
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Задължително ли е изготвяне на инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти от допуснатите до делба имоти, ако е установено фактическото съществуване на такива самостоятелни обекти, ако те са достатъчно на брой за разпределяне между съделителите и ако е установено по делото как се ползват обектите?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация