Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

1. Може ли въззивният съд да приеме за недоказани факти от значение по делото, които първоинстанционният съд не е посочил като нуждаещи се от доказване, без да изготви нов доклад? 2. Следва ли въззивният съд да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността й? Независимо дали въззивният съд възприема или не експертното заключение, той следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 7.12.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. №******[/aam]******г., намира следното:

Производството е по чл. 288, вр. с чл. 280 ГПК.

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на „Енерго - Про продажби” АД, гр. Варна срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна по гр. д. №******[/aam]******г. в частта, с която е уважен в размер на 8 664,39 лв. предявеният от Д. Д. срещу касатора иск по чл. 124 ГПК за недължимост на начислена допълнителна сметка за ел. енергия за периода 15.02.18 -14.02.19 г. с фактура на ответното дружество от 19.11.19 г., за посочените партида и адрес на потребление.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

За допускане на обжалването касаторът се позовава на очевидна неправилност на въззивното решение – осн. по чл. 280, ал. 2 ГПК, като сочи, че като ответник никога не е твърдял, че посоченото при корекцията количество ел. енергия е реално доставено за период от една

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация