Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

докладвано от съдия Маргарита Георгиева


Анотация

Въпрос

в изложението нямат претендираното от страната значение и не обуславят селектирането на жалбата. В първата си част (№1-3) същите са формулирани според твърденията на касатора, като във формулировката им са предпоставени факти и обстоятелства, които не са приети за установени и доказани по делото. Обстоятелството, че жалбоподателят не е съгласен с анализа и оценката на доказателствата, респ. с крайния решаващ извод на 3 Актът е постановен на 10.06.2024 съда, съставляват доводи за евентуално допуснати процесуални нарушения и за необоснованост на съдебния акт, които не са предмет на проверка в производството по чл. 288 ГПК. Във втората си част (№4-5) не е налице твърдяното противоречие с практиката на ВКС, съгласно която при определяне на режим на лични отношения съдът не може да бъде пасивен, той следи служебно за интереса на детето и поради това в споровете за родителски права и режима на лични отношения той не е обвързан от желанията на детето или от предложенията на родителите. Константно в тази връзка се приема, че въззивният съд е длъжен в мотивите на решението си да обсъди всички доказателства относно правно релевантните факти, касаещи определянето или промяната на режима на личните отношения между децата и родителя, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, като приоритет има интересът на децата, за който съдът следи служебно (вж. - решение №147/04.06.2014 г. по гр. д. №1557/2014 г., ІІІ г. о., решение №217/27.05.2015 г. по гр. д. №6851/2014 г., ІV г. о., решение №36/20.03.2015 г. по гр. д. №4794/2014 г., ІІІ г. о., решение по гр. д. №59/2018 г., решение по гр. д. №2396/2017 г. и др.). Същността на понятието „промени в обстоятелствата е разяснена в т. 5 ППВС №1/1974 г. По вътрешното им съдържание новите обстоятелства могат да имат различно проявление. Едни от тях могат да се отнасят до родителските, възпитателските или моралните качества, до социалната среда, в която живеят децата, до жилищните или битовите условия, като съдът е длъжен да обсъди дали обстоятелствата се отразяват на положението на детето и на ефикасността на мерките, които го определят. Най-добрият интерес на детето определя решението на съда по мерките за личните отношения, а въззивните функции се осъществяват и в защита на публичен интерес предвид указанията, дадени в т. 1 и т. 3 ТР №1/2013 г. по тълк. д. №1/2013 г. ОСГТК на ВКС във връзка със служебното начало, което има превес пред диспозитивното и състезателното начало в процеса, щом се касае за интересите на дете. В обжалваното въззивно решение не е приложен различен подход, а напротив - съобразени са указанията на ППВС №1/1974 г., както и установената практика на ВКС по този вид дела. Отчитайки правото и естествената потребност на всяко дете да общува и с двамата си родители, 4 Актът е постановен на 10.06.2024 въззивният съд е посочил, че с оглед установените по делото обстоятелства, липсва релевантна по смисъла на чл. 59, ал. 9 СК промяна, която да налага промяна в установения режим на лични отношения между бащата и трите момчета. Поисканото ограничаване на режима за контакти с децата не е обусловено от обективни пречки, затруднения, или липса на битови или други възможности при ищеца. Неразбирателствата между родителите не следва да са повод и причина да не се запазят и стимулират добрите отношения и по честите лични контакти с бащата, който притежава нужния родителски капацитет и възможности да участва пълноценно в отглеждането и възпитанието на момчетата. Още повече във възраст, когато им е необходим мъжкия пример на поведение и е установено, че средата при бащата не е рискова за децата и обективно не налага промяна в посока - ограничаване на контактите помежду им. Не е налице и поддържаното от жалбоподателят основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение. Във фазата по допускане на касационната жалба Върховният касационен съд не може да извършва анализ на осъществените процесуални действия от съда и страните, нито да преценява събраните доказателства и тяхното съдържание. Той може да направи извод за възможна очевидна неправилност, когато такава следва пряко от съдържанието на самото решение. В случая, жалбоподателят не сочи в изложението си доводи за наличие на такъв тежък порок на решението, който да може да се установи от самото него. Не могат и служебно да бъдат изведени правни въпроси, които обуславят очевидна неправилност на решението, доколкото поначало касационният съд съгласно чл. 290, ал. 2 ГПК е обвързан от посочените в касационната жалба основания, с изключение на служебното му задължение, както е в случая по спора за родителски отношения - да следи за интереса на ненавършилите пълнолетие деца. Поради това, обжалваният акт не може да бъде оценен като очевидно неправилен. При този изход на спора, жалбоподателят следва да заплати на насрещната страна претендираните за касационното производство разноски, които възлизат на сумата 1 200 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение. Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети май през две хиляди двадесет и четвърта година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело №******година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на С. Д. Д., чрез адв. К. Г., срещу въззивно решение №******г., постановено по възз. гр. д. №******г. по описа на Окръжен съд – Благоевград. С обжалваното решение е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд – Благоевград в частта, с която е отхвърлен предявеният от жалбоподателя срещу С. Г. Д. иск по чл. 59, ал. 9 СК за изменение установените със споразумение по чл. 51 СК, утвърдено с решение №6921/22.07.2019 г. по гр. д. №14/2019 г. на РС – Благоевград, мерки за лични ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Инструменти

Следете за решението Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Какво мислят нашите клиенти?

Ценим всяко мнение и сме горди, че можем да споделим обратната връзка от абонатите на “Българското прецедентно право”

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право