Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Боян Балевски


Анотация

Въпрос

Следва ли съдът да се произнесе по приетото за съвместно разглеждане възражение за прихващане, в случай че е налице висящо арбитражно производство, изходът по което е от значение за основателността на това възражение?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 16 февруари, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и

при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „ХИДРОСТРОЙ СОФИЯ“ЕООД, ЕИК[ЕИК] срещу решение №******г. на Софийски апелативен съд, 13 с-в по в. т. д. №******г., в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение №******г. по т. д. №******г. на СГС, 6-12 с-в, допълнено с определение от 05.11.2019 г. постановено по същото дело, в частта, с която е отхвърлен искът на касатора срещу „СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ“ЕООД-София ЕИК[ЕИК], за разликата над присъдения размер от 100 000 лева до пълнопредявения -550 765,93 лева.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за материална незаконосъобразност и необоснованост при определяне на датата, на която процесното вземане е станало изискуемо с оглед уважаването на възражението за погасителна давност от страна на ответника, както и непризнаването на доводите на ищеца за прекъсване на давностния срок, с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
    1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
  • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
    1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация