Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Бранислава Павлова


Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да прецени доказателствата и доводите на страните, както и при довод за необоснованост на първоинстанционното решение, поради това че е приет за установен факт, за който липсват доказателства по делото, да изложи върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

При участието на секретаря Анета Иванова като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело №******г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

М. А. И., чрез пълномощника си адв. Д. Х., е обжалвал въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, първи въззивен граждански състав, №******г. по въззивно гражданско дело №******г., с което е потвърдено решение на Санданския районен съд, гражданско отделение, четвърти състав, №******г. по гражданско дело №******г., с което е допуснато извършването на съдебна делба между Я. А. Д. и М. А. И. по отношение на южната половина от жилищна сграда - многофамилна, с идентификатор №....., на 2 етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор №..... съгласно КККР на [населено място], одобрени със Заповед №РД-18-80/11.11.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, състояща се от: 1. самостоятелен обект в сграда с предназначение – жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, коридор и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да прецени доказателствата и доводите на страните, както и при довод за необоснованост на първоинстанционното решение, поради това че е приет за установен факт, за който липсват доказателства по делото, да изложи върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка?
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
  За задължението на съда да постанови решението си след като извърши преценка на всички относими към спора доказателства.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.1971 по дело №****/1971
  При делба на съсобствени жилищни сгради следва ли или не разделянето им на етажи или части от етажи да бъде съобразено с пар. 155 ППЗПИНМ (ДВ, бр. 51/50 г.) и посочените текстове от строителните правила и норми?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР – първоначална редакция, преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г. 2. Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, когато…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2020
  За възможността ликвидирането на съсобствеността по реда на чл. 353 ГПК да се извърши в хипотеза, при която образуваните реални дялове включват имоти, които не са еднакви по вид и предназначение (еднородни).
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация