Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

докладвано от съдия Бранислава Павлова


Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да прецени доказателствата и доводите на страните, както и при довод за необоснованост на първоинстанционното решение, поради това че е приет за установен факт, за който липсват доказателства по делото, да изложи върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело №******г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

М. А. И., чрез пълномощника си адв. Д. Х., е обжалвал въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, първи въззивен граждански състав, №******г. по въззивно гражданско дело №******г., с което е потвърдено решение на Санданския районен съд, гражданско отделение, четвърти състав, №******г. по гражданско дело №******г., с което е допуснато извършването на съдебна делба между Я. А. Д. и М. А. И. по отношение на южната половина от жилищна сграда - многофамилна, с идентификатор №...., на 2 етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор №.... съгласно КККР на [населено място], одобрени със Заповед №РД-18-80/11.11.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, състояща се от: 1. самостоятелен обект в сграда с предназначение – жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, коридор и помещение от пристройка със застроена площ от 65.87

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Съставлява ли самостоятелен обект по смисъла на пар.5 т.39 ЗУТ обект – склад, който има самостоятелен идентификатор и посоченото предназначение ?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Относно относимостта на факта на необособеност на пристройката към жилищната сграда като самостоятелен обект на правото към първата фаза на делбеното производство.
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
  За задължението на съда да постанови решението си след като извърши преценка на всички относими към спора доказателства.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да прецени доказателствата и доводите на страните, както и при довод за необоснованост на първоинстанционното решение, поради това че е приет за установен факт, за който липсват доказателства по делото, да изложи върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация