Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Снежанка Николова


Анотация

Въпрос

Относно естеството на понятието „подобрение“ по чл. 72 ЗС и дали увеличената стойност на имота по смисъла на закона представлява себестойността на извършените разходи, или следва да бъде определена като действителната положителна разлика в цената на вещта след извършена съпоставка съответно с и без извършените подобрения?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕРГАНА НИКОВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА,

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. №******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх. №******год. от Р. А. К., чрез адв. Н. Т., срещу решение №******год., постановено по въззивно гр. д. №******год. по описа на Окръжен съд – Варна.

Въззивното решение се обжалва в частта му, с която се потвърждава първоинстанционното решение №******год. по гр. д. №620//2018 год. на Районен съд – Варна и в полза на ответницата Т. В. М., по предявения от Р. А. К. ревандикационен иск, е признато право на задържане върху процесната реална част с площ от 1 834 кв. м. от поземлен имот – пасище, мера в местност „Т.“ в землището на [населено място] гора, общ. А., до заплащане от ищцата на сумата 27 163 лева, представляваща увеличената стойност на имота в резултат на направени в него

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно естеството на понятието „подобрение“ по чл. 72 ЗС и дали увеличената стойност на имота по смисъла на закона представлява себестойността на извършените разходи, или следва да бъде определена като действителната положителна разлика в цената на вещта след извършена съпоставка съответно с и без извършените подобрения?
 • Постановление № 6/1974 от 27.12.1974 г.
  По някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Относно правата на добросъвестния владелец на обезщетение за вложени средства, довели до увеличена стойност на чужд имот, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Дали направени в първото съдебно заседание пояснения на изложените в исковата молба фактически твърдения, включително и чрез въвеждане на нови твърдения относно датата на приключване на строителството в имота, съответно преустановяване на владението от лицето, което е предявило иск за присъждане стойността на извършени в имота подобрения по реда на…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  За правната квалификация на претенцията за заплащане стойността на извършени в чужд имот подобрения и за определяне качеството на лицето, извършило подобренията /дали същото е извършило подобренията в качеството на владелец или държател/, както и по въпроса за момента, от който започва да тече погасителната давност във всяка една от…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
  Дали при въведени с въззивната жалба доводи за допуснати нарушения от първоинстанционния съд въззивният съд е длъжен служебно да назначи експертиза по въпроси, които са необходими за изясняване на делото от фактическа страна?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2000 по дело №****/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация