Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Зоя Атанасова


Анотация

Въпрос

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства? (По установителен иск на основание чл. 124, ал. 1 ГПК за това, че ищеца не дължи ответника „Електроразпределение Север” АД сума, представляваща начислена ел. енергия - фактурирана от ответника сума след процедура по корекция)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 16 март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова гр. дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от ответника „Електроразпределение Север” АД, чрез адв. Л. М. срещу решение №******г. по в. гр. дело №******г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. дело №******г. на Районен съд Варна, с което е прието за установено на основание чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между ищеца С. Т. С. и ответника „Електроразпределение Север” АД [населено място], че ищецът не дължи на ответника сума в размер на 6306.58 лв., представляваща начислена ел. енергия за периода от 29.03.2017 г. до 21.02.2020 г., представляваща фактурирана от ответника сума, за обект на потребление, находящ се на адрес [населено място], [улица], №41, с клиентски номер [ЕГН] и абонатен №[ЕГН].

Поддържаните основания за неправилност на решението са нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Искането е да се допусне

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска), Решено

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация