Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

докладвано от съдия Мими Фурнаджиева


Анотация

Въпрос

Длъжен ли е съдът, при решаване на въпроса относно прилагането на чл. 201, ал. 2 КТ, да обсъди извършените от пострадалия от трудовата злополука поредица нарушения на установените технологични правила и правила за безопасна работа, в контекста на заеманата от него ръководна длъжност и на вменените му задължения не само по изпълнение на тези правила, но и по тяхното прилагане и контрол?
При присъждане на обезщетение по чл. 200 КТ, когато ищецът претендира обезщетение за претърпените от трудовата злополука неимуществени вреди, приспада ли се полученото обезщетение за временната нетрудоспособност на основание чл. 200, ал. 3 КТ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. №****** по описа на четвърто [/aam]******гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „ГСИ-Балкани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, представлявано от управителя Ю. Б., чрез юрк. Р. В., против решение №******г., постановено по в. гр. д. №****** [/aam]******г. по описа на окръжен съд Бургас, с което се потвърждава решение №******г., постановено по гр. д. №****** [/aam]******г. по описа на районен съд Бургас, в частта му, с която касаторът е осъден на основание чл. 200, ал. 1 КТ и чл. 84, ал. 3 ЗЗД, вр. чл. 86 ЗЗД, да заплати на Д. П. А., с адрес в [населено място], сумата от 20000 лева обезщетение за неимуществени вреди, настъпили до подаването на исковата молба – 18.10.2018 г., изразяващи се в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  При присъждане на обезщетение по чл. 200 КТ, когато ищецът претендира единствено обезщетение за претърпените от трудовата злополука неимуществени вреди, приспада ли се полученото обезщетение за временната нетрудоспособност на основание чл. 200, ал. 3 КТ?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Длъжен ли е съдът, при предявен иск по чл. 200, ал. 1 КТ, да се произнесе по наведено в отговора на исковата молба възражение по чл. 201, ал. 1 КТ за умишлено причиняване на увреждането /самоубийство/. В този случай работодателят носи ли отговорност за обезвреда на основание чл. 200, ал.…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Относими и допустими ли са за доказване на предпоставката по чл. 135, ал. 1, изр. 2 от ЗЗД – „знание за увреждането“ у ответника-приобретател по атакувания с иска възмезден вещно-прехвърлителен договор („лицето, с което длъжникът е договарял“), свидетелски показания за обстоятелствата, че същият не владее и не ползва недвижимия имот,…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно прилагането на чл. 201, ал. 2 КТ да обсъди извършените от пострадалия от трудовата злополука поредица нарушения на установените технологични правила и правила за безопасна работа, в контекста на заеманата от него ръководна длъжност и на вменените му задължения не само по изпълнение на тези правила, но и по…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация