Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Илияна Папазова


Анотация

Въпрос

Следва ли нормата на т.10.6 от Указания за прилагане на схемата за държавна помощ, утвърдени на 27.02.2013г., както и Указанията за 2014г., 2015г. и следващите години, транспонирани в т.4.5 от договора, да се тълкува в смисъл, че на възстановяване от земеделския производител подлежи само тази помощ, която му е била отпусната за периода на неизпълнението или подлежат на възстановяване всички получени суми през годините на ангажимента?
Предвид характера на държавната помощ – обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти на Съюза, съгласно Регламент /ЕС/ №73/2009г. и Приложение ІІ към него, следва ли помощта да бъде предоставена на земеделския производител, който не прилага и не изпълнява задължителните минимални стандарти и което неизпълнение е обективирано в акт на единствения компетентен в областта на хуманното отношение към животните орган?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр. д.№******г. на ІІІ г. о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 288 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба ДФ „Земеделие, представляван от изпълнителния директор, чрез процесуалният представител главен юрисконсулт Ж. против въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд Велико Търново, с което е отменено решение №******г. по гр. д.№******г. на Окръжен съд Русе в частта, с която е уважен иска като е прието за установено по отношение на И. Д. И. съществуването на вземания на ДФ „Земеделие по договор №18/593982/00684/24.04.2013г. и вместо това е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от ДФ „Земеделие иск против И. Д. И. за приемане на установено, че има вземане по договор №18/593982/00684/24.04.2013г. за предоставяне на държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците и анекси към него за сумата 21 477.38лв., главница и 2

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Следва ли земеделския стопанин да не търпи никакви санкции, след като не е изпълнил част от дейностите, за които е поел ангажимент за пет последователни години и след като такава санкция е предвидена в сключения договор?

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
    По какъв начин следва да се тълкуват клаузите по сключен договор когато те са общи и неясни и въз основа на това да се преценя обхвата на поетите задължения /по-специално т.10.6 от Указания за прилагане на схемата за държавна помощ, утвърдени на 27.02.2013г. и Указанията за 2014г., 2015г. и следващите…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация