Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Теодора Гроздева


Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да спазва дадените от ВКС задължителни указания по приложението на закона по чл. 294, ал. 1 ГПК, предл. 2?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т. Г. гр. д.№******г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК във връзка с чл. 295 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Й. А. П. и К. Й. П. срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Русенския окръжен съд, гражданска колегия, с което са отменени решение №******г. и решение №******г. по гр. д.№8393/2017 г. на Русенския районен съд и вместо това е постановено ново решение за отхвърляне на предявените от Й. А. П. и К. Й. П. срещу Ж. Д. Б. лично и в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „Б.-83-Ж. Б.“ и Е. А. Б. искове:

- иск с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответниците да предоставят достъп на ищците до съсобственото им дворно място в поземен имот №..... в кв.46 по кадастралния план на [населено място], област Р. с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да спазва дадените от ВКС задължителни указания по приложението на закона по чл. 294, ал. 1 ГПК, предл.2?
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Дали указанията на ВКС, дадени по реда на чл. 218 б. “з”, ал. 1, изр. 2 ГПК от 1952 г. (отм.), са задължителни за съда, на който е върнато делото, като е прието, че този въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с решение № 644/13.12.2007 г. по търг.…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2009
  За служебното задължение на съда да следи за надлежната процесуална легитимация на ответника и задължителната сила на указанията на Върховния касационен съд по приложението на закона. За задължителната сила на указанията на Върховния касационен съд по приложението на закона. Кой дължи възнаграждение за извънреден труд на кадрови офицер, поделението, в…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2009
  По приложението на чл. 218з, ал. 1, изр. 2 ГПК /отм./
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2008
  Относно наличието на правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2009
  За задължителната сила на указанията на касационната инстанция по приложението на закона и по материалноправния въпрос за противопоставимостта на възмездна сделка с имот съпружеска имуществена общност, извършена от единия съпруг без участието на другия.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация