Анотация

Въпрос

Установената в чл. 584, т. 3 ГПК несъвместимост на инструментарните свидетели по отношение на завещателя, приложима ли е и по отношение на лицето, в чиято полза се завещава?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание от шестнадесети февруари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Даскалова гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Й. С. Д. срещу решение №******г. на ОС - Стара Загора по в. гр. д. №******г., с което е отменено решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта му, в която е отхвърлен като неоснователен предявеният от С. Б. С. и А. Б. С. срещу Й. С. Д. иск по чл. 42, б. б ЗН за обявяване нищожността на завещателното разпореждане на М. П. С. от 19.09.2016 г., обективирано в нотариално завещание №...., т. І, рег. №4437, дело №..../2016 г. на нотариус Д. К., с рег. №574 на НК и район на действие при Районен съд-Казанлък и вместо него е постановено решение, с което е обявено за нищожно на основание чл. 42, б. б ЗН описаното завещателно разпореждане.

Мотиви

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Установената в чл. 584, т. 3 ГПК несъвместимост на инструментарните свидетели по отношение на завещателя, който се явява по смисъла на чл. 572 ГПК единственото лице - страна и участник в нотариалното производство по съставяне на нотариално завещание, приложима ли е и по отношение на лицето, в чиято полза се…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация