Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Първо отделение в закрито заседание на 08 юни, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на управителя на „Айджигруп“ ЕООД ЕИК[ЕИК] срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. по гр. д. №******гария“ЕООД на основание чл. 82 ЗЗД сумата от 35 615,51 лева, представляваща обезщетение за претърпени вреди, настъпили в резултат на неизпълнение на задължения по договор за охрана от 01.07.2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 13.11.2019 г. до окончателното й изплащане, както и в частта за разноските.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, изразяваща се в съществени нарушения на съдопроизводствените правила при преценка на доказателствата по делото, необоснованост на фактическите изводи на съда относно причинно-следствената връзка между поведението на служителите на ответното дружество и произтеклите вреди и неправилно приложение на материалния закон при тълкуването на договора за охрана,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация