Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Галина Иванова


Анотация

Въпрос

Недопустимо издаването от заповедния съд на заповед по чл. 417 ГПК и разпореждане за издаване на изпълнителен лист за законната лихва за периода от датата на падежа на главното вземане (настъпване на основанието за връщане на паричната помощ) до подаване на заявлението. От това правило е заключено, че доколкото искът по чл. 422, ал. 1 ГПК има за предмет установяване на вземането, за което е издадена заповед по чл. 417 ГПК, то при недопустимост на заповедта по чл. 417 ГПК, съдебното решение за установяване на това вземане също е недопустимо.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито съдебно заседание на двадесети април през две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОНКА ЙОНКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

К. жалбоподател Н. М. Н. в качеството му на едноличен търговец „Н. М.“ обжалва решение на Апелативен съд – [населено място] от 08.07.2014 г. по в. т. д. 359/2014 г. , с което е отменено решение №******г. а на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. 231/2013 г. и вместо него е признато за установено дължимостта на сумата от 40 221 лв, представляваща получена сума по договор №******г. за субсидиране изхранването на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част от популацията през 2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 17.02.2012 г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 11 555,63 лв, представляваща законна лихва за забава върху главницата за периода от 22.05.2009 г. до 15.02.2012 г. по издадени по ч. гр. д. 548/2012 г. по описа на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 281 т. 2 ГПК

Навигация