Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Марио Първанов


Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори февруари, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:

МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при секретаря Анжела Богданова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. д.№******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адвокат В. М., срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******год. по гр. д. №******г. на Варненския районен съд. С първоинстанционното решение е установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че ищецът Л. М. В. не дължи сумата от 11348.74лв. по фактура №[ЕГН]/18.11.2019г., претендирана поради извършена корекция на сметка на клиентски №13000735999 и абонатен №[ЕГН] за периода от 30.01.2018г. до 29.01.2019г. за обект на потребление с адрес: [населено място], [улица].

Според въззивния съд дружеството е посочило като основание за дължимостта на сумата и нормата на чл. 183 ЗЗД. Не е установена консумацията на ел. енергия в размер на 58854.9кВтч

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация