Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020

докладвано от съдия Мадлена Желева


Анотация

Въпрос

Коя е приложимата редакция на разпоредбата на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с § 9 от Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн. ДВ, бр. 98/2014 г., изм. с бр. 22/2018 г., бр. 12/2021 г., обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС на РБ относно началната дата на прилагане 20.06.2014 г. – бр. 48/2021 г.)?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публично заседание на шестнадесети май две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

при секретаря ВАЛЕРИЯ МЕТОДИЕВА, като изслуша докладваното от съдия Мадлена Желева т. д. №****** по описа за 2020 [/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на К. А. Х. срещу решение №******г.[/aam]******, поправено с определение №******г. и определение №******г., по в. т. д. №******г.[/aam]****** на Софийски апелативен съд, ТО, 3 състав, в частта, с която след частична отмяна на решение №****** на Софийски градски съд, ТО, VІ-23 състав, по исковете с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН, са обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка АД /н./ извършени от К. А. Х. прихващания с изявления за прихващане с вх. №10 584/03.11.2014 г. и вх. №10 594/03.11.2014 г. за вземане в общ размер от 128 702 лв., придобито по цесии с Б. Л. П. и М. М. П.. Въззивният съд се е произнесъл по посочените евентуални искове

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Коя е приложимата редакция на разпоредбата на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с § 9 от Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн. ДВ, бр. 98/2014 г., изм. с бр. 22/2018…
  • Тълкувателно решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация