Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

докладвано от съдия Гергана Никова


Анотация

Въпрос

Дали извършването на подобрение в съсобствен недвижим имот, изразяващи се в построяването на баня - тоалетна и на кухня - трапезария чрез разрушаване на част от имота и изграждане на нови стени, основи и покрив представляват действия на владелец, който държи и преустройва вещта като своя?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на двадесет и първи януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело №******година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

С въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Окръжен съд - Бургас е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд - Бургас, с което е допусната съдебна делба на поземлен имот с идентификатор......... по КККР, с административен адрес [населено място],[жк], [улица], целият с площ 590 кв. м, ведно с построените в него жилищна сграда с идентификатор.........., еднофамилна, на един етаж, със застроена площ 93 кв. м, както и на функционално свързаната с нея постройка с идентификатор..............; сграда с идентификатор........... с площ 45 кв. м, с предназначение - селскостопанска сграда, и сграда с идентификатор............. с площ 13 кв. м, с предназначение селскостопанска сграда, между съделителите Т. А. Г., Й. С. Г., Ж. С. А., А. С. Ц. и Т. С. Г. при права 4/8

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Относно значението на предварителната уговорка с наследодателя за предаване на владението по отношение на намерението, с което е установена фактическата власт върху имота и по въпроса за допустимостта на гласните доказателства в производството пред въззивната инстанция в хипотеза, при която първоинстанционният съд е допуснал само двама от поисканите в отговора…
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Следва ли владелец - сънаследник, който е получил владението върху недвижим имот с предварителен договор от своя наследодател, след откриване на наследството да демонстрира спрямо останалите негови сънаследници, че упражнява фактическа власт върху целия имот единствено и лично за себе си, както и недвусмислено да афишира намерението си за своене?Намира…
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  За значението на предварителната уговорка с наследодателите за предаване на владението по отношение на намерението, с което е установена фактическата власт върху имота и дали е необходимо още приживе на наследодателя тази негова воля да бъде доведена до знанието и на останалите лица, които биха могли да имат качеството „наследници…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Относно задължението на съда да обсъди всички относими към спора доказателства, доводи и възражения на страните, съгласно изискването на чл. 236, ал. 2 ГПК, тъй като съдебния акт трябва да е мотивиран и обоснован.Относно приложението на института на приобивната давност в отношенията между сънаследници и при предаване на владението приживе…
 • Постановление № 6/1974 от 27.12.1974 г.
  По някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация