Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Анелия Цанова


Анотация

Въпрос

Уговорката в допълнителното споразумение към договора за кредит за прибавяне към размера на редовната главница на просрочени задължения за лихви, върху които се начислява възнаградителна лихва, представлява ли анатоцизъм по см. на чл. 10, ал. 3 ЗЗД?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на десети май две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕНИКА МИХАИЛОВА, АНЕЛИЯ ЦАНОВА

при секретаря Кристина Първанова, като разгледа докладваното от съдия Цанова гр. дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по подадена от М. П. Б. и К. Я. Б. касационна жалба срещу постановеното СГС, ГО, ІІІ б въззивен състав решение №******г., с което е потвърдено решение от 23.04.2020г. на СРС, І ГО, 35 състав по гр. д. №******г., в частта, с която е отхвърлен иска им за прогласяване на нищожност на допълнително споразумение към договор за текущо потребление от 01.09.2006 г.

В касационната жалба се твърди, че в обжалваната му част въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска се да бъде отменено и вместо него бъде постановено друго, с което допълнителното споразумение към договора за текущо потребление да бъде прогласено за нищожно.

Ответникът по касационната жалба- „Банка ДСК“ ЕАД, изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Уговорката в допълнителното споразумение към договора за кредит за прибавяне към размера на редовната главница на просрочени задължения за лихви, върху които се начислява възнаградителна лихва, представлява ли анатоцизъм по см. на чл. 10, ал. 3 ЗЗД?
  • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2018
    Уговорката в допълнителни споразумения към договор за кредит за преструктуриране на кредитно задължение по Наредба № 9 от 03.04.2008г. за оценка и класификация на рисковете експозиции на банките и установяване на специфични провизии за кредитен риск чрез прибавяне на просрочените задължения за лихви и такси към размера на редовната главница…
  • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    Допустимо ли е начисляването на лихва върху лихва в договорни отношения с участие на физически лица при действието на Наредба №9 от 03.04.2008г.? Нищожен ли е анекс за предоговаряне на кредит, ако задълженията на кредитополучателя са определени въз основа на неравноправни клаузи на първоначалния договор?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне), Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация