Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Геника Михайлова


Анотация

Въпрос

Представлява ли промяната в пазарната цена на делбения имот обективно настъпил (новонастъпил) в хода на делото факт? Длъжна ли е въззивната инстанция да се съобрази с тази настъпила в хода на делото промяна? Следва ли да събере и цени доказателствата за тази промяна, ако предмет на въззивно обжалване е решението на първоинстанционния съд в частта относно определеното парично уравнение, но не и относно приложеният способ за извършване на делбата?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото съдебно заседание на седемнадесети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Светлана Калинова

Членове:

Камелия Маринова, Геника Михайлова

при секретаря Даниела Цветкова разгледа докладваното от съдия Геника Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 290 - 293 ГПК.

С определение №******г. по настоящото дело е допуснато касационното обжалване на решение №******г. по гр. д. №******г. в частта, с която Софийски градски съд е оставил в сила в сила първоинстанционното решение в частта, с която на основание чл. 288, ал. 2 ГПК /отм./ делбеният имот е възложен в собственост на съделителя П. Н. Б. и на основание чл. 288, ал. 6 ГПК първоинстанционният съд е определил парично уравняване на дяловете на съделителите Ж. Н. Б., Г. И. Б. и Н. И. Т..

Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато за проверка на неговата правилност при условията на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по процесуалноправните въпроси: Представлява ли промяната в пазарната цена на делбения имот обективно настъпил (новонастъпил) в хода на делото факт; длъжна ли е въззивната инстанция да се съобрази с тази настъпила в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация