Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Светлана Калинова


Анотация

Въпрос

С цел проверка на допустимостта на въззивното решение, с оглед обстоятелството, че по делото липсват данни процесните имоти да са били заявени за възстановяване от други лица. (По иск срещу Министерство на земеделието, храните и горите, за установено, че наследодателят на ищците, към момента на обобществяването, е притежавал правото на собственост върху процесните недвижими имоти)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на седми април през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:

Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при секретар като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №******година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба с вх.№******г., подадена от Министерство на земеделието, храните и горите чрез процесуалния му представител К. К., директор на Дирекция „АПФСДЧР“ при Областна дирекция „Земеделие – [населено място], притежаващ юридическа правоспособност (удостоверение за правоспособност №******г. от министъра на правосъдието) срещу решение №******г. от Окръжен съд – Пазарджик, I граждански състав, по в. гр. д.№******г., потвърждаващо решението на РС-Велинград, постановено по гр. д.№668/2019г., поправено с решение №260161/23.07.2021г., с което е признато за установено по отношение на Министерство на земеделието, храните и горите, че към момента на обобществяване на земята и към 1958г. общият наследодател И. О. Ц. на Ф. И. М., К. Д. Ц., И. Ц. и К. И. Ц., е притежавал като собственик в землището на [населено място], м. О. следните имоти: нива с площ от 7.275 дка, попълнена в КВС като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Навигация