Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Анжелина Христова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия Христова ч. гр. дело №******г. по описа на ВКС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба от „Дарзалас Интернешънъл“ ЕООД, [населено място], чрез адв. Георгиева-Т. и адв. Г. за спиране изпълнението на въззивно решение №******г., постановено по в. т. д.№******г. на Апелативен съд-София. С въззивното решение е потвърдено решение №******г., постановено по т. д. №******г. по описа на Софийски градски съд. С първоинстанционното решение е осъден на основание чл. 233, ал. 1 ЗЗД „Дарзалас Интернешънъл“ ЕООД, [населено място] да предаде на „Варна Мол“ ЕАД, [населено място] държането на недвижим имот- сграда с идентификатор 10135.3516.140.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], одобрени със заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на изп. директор на АГКК, с адрес: [населено място], п. к. 9000, [улица]; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.140; застроена площ: 8595 кв. м.; брой етажи: 5; предназначение: друг вид обществена сграда, ведно с поземления

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация