Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Розинела Янчева


Анотация

Въпрос

За проверка евентуалната недопустимост на въззивното решение, като постановено по нередовна искова молба.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:

ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

при участието на секретаря Славия Тодорова, като изслуша докладваното от съдия Янчева гр. дело №****** по описа за 2021 [/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Делото е образувано по касационна жалба на А. С. З., чрез адвокат И. Й.-Т., подадена срещу решение №******г. по гр. д. №******г.[/aam]****** на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г.[/aam]****** на Районен съд – Костинброд.

С потвърденото първоинстанционно решение е допуснато да се извърши съдебна делба между П. В. П. и Р. С. П., при квоти с общ дял от 10/2012 ид. ч., и А. С. З., при квоти и дял от 2/2012 ид. ч., на следния недвижим имот, находящ се в землището на [населено място]: УПИ **, с площ от 467 кв. м, от кв. 6 по плана на [населено място], [община], област С., при граници и съседи съгласно актуална скица:

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  Недопустимо ли с съдебното решение, постановено по нередовна искова молба, а именно искова молба, в която не е посочено на какво основание наследодателят е придобил собствеността върху имота?
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2016
  Какви са дължимите действия на съда за уточняване на актуалното състояние на имота, предмет на съдебна делба, при наличие на спор между страните по този въпрос?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Налице ли е произнасяне по непредявен иск, респ. постановяване на недопустимо решение в производство по допускане на съдебна делба, ако съдът е допуснал делбата, без да изясни на какво точно основание е възникнала съсобствеността и без да разгледа всички основания за възникването ѝ?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Навигация