Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Кристияна Генковска


Анотация

Въпрос

Противоконституционна ли е разпоредбата на § 8, ал. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗИД на ГПК (обн., ДВ, бр. 8 от 2017 г.) в частта, с която се отменя чл. 47, т. 3 ЗМТА (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г., посл. изм., бр. 46 от 2002 г.) в частта: „арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България“ и на свързаната с нея разпоредба на § 8, ал. 6 от ПЗР на ЗИД на ГПК (обн., ДВ, бр. 8 от 2017 г.) в частта относно замяната в чл. 49 ЗМТА (нов, ДВ, бр. 38 от 2001 г.) на „думите чл. 47, т. 3“, поради противоречие с чл. 122, ал. 1 КРБ, във връзка с чл. 117, ал. 1 КРБ и чл. 56 КРБ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ:

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 47 ЗМТА и сл.

История на спора

Образувано е по искова молба на Агенция за публичните предприятия и контрол, [населено място] за отмяна на арбитражно решение от 14.12.2021г. по ВАД №******г. на АС при БТПП в частта, с която е прието за установено, че „Кей Джи Маритайм ШипингАД не дължи на Агенция за публичните предприятия и контрол неустойка в размер на 26 917 904,27 лв. по чл. 4.14.1 (vii) за неизпълнение на задължението по чл. 4.8 (i) за поддържане средногодишно на общ тонаж на корабите на дружеството не по-малък от 1 300 00 DWT за десетгодишен период от 14.08.2008г. до 31.12.2018г. съгласно договора за приватизационна продажба на 70% от капитала на „Параходство Български морски флот“ЕАД, сключен на 08.08.2008г. между „Кей Джи Маритайм ШипингАД като купувач и Агенция за публичните предприятия и контрол като продавач.

В

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 47 ал. 2 ЗМТА

Навигация