Добро утро! Моля, влезте в профила си!

Общи условия за използване на „Българското прецедентно право“

I. Общи положения

Молим Ви преди да започнете да използвате правно-информационната система „Българското прецедентно право“ да отделите време и да се запознаете с настоящите общи условия („Общи условия“), които уреждат реда и условията за достъп до нея.

Тези Общи условия, заедно с Уведомлението за поверителност и Политиката за бисквитките са важни, тъй като регулират отношенията между Вас и „ПИС“ и представляват договор между Потребителите и „ПИС“.

Общите условия Ви информират за това кои сме ние, как предоставяме Абонаменти, как договорът за Абонамент може да бъде променен или прекратен, какво да направите в случай на проблем, както и друга важна информация. С цел опазване околната среда, моля, не разпечатвайте копие от тези Общи условия, а по възможност ги запазете като файл на компютъра си.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу понятия са използвани със следното значение:

1. „Системата“ представлява софтуер и база данни, достъпни на интернет домейн caselaw.bg.

2. „ПИС“, „ние“, „нас“ означава „ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Сан Стефано“№ 24, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204533923. ПИС управлява системата. При възникнали въпроси, проблеми, спорове или оплаквания във връзка с Абонаменти, можете да се свържете с нас на телефон 0882 210 120, на имейл support@caselaw.bg или на чата на сайта, достъпен на всяка страница от Системата.

3. „Потребител“ е всяко физическо лице, което достъпва и използва Системата.

4. „Клиент“ е всяко лице, което има регистриран Профил в Системата.

5. „Профил“ означава съвкупност от данни за съответния Клиент, включително потребителско име и парола, чрез които Клиентът се идентифицира при използване на Системата. Профилът е личен и е обвързан с конкретно физическо лице, посредством неговото лично и фамилно име.

6. „Съдържание“ представлява всеки текст в Системата, включително съдебни актове, нормативни разпоредби, анотациии, въпроси, отговори, ключови думи, както и всяка друга информация, предоставена в Системата.

7. „Функционалност“ представлява способността на Системата да изпълнява определени задачи, предоставящи съдържание и резултати с оглед на целта, за която са предназначени.

8. „Абонат“ е всяко дееспособно физическо лице, юридическо лице или институция, което е сключило Абонамент. Активен е Абонатът, който има активен Абонамент.

9. „Абонамент“ е индивидуален договор между Клиент и „ПИС“ за предоставяне на достъп до Системата съгласно избрания от Клиента Абонаментен план. Активен е Абонаментът, който е заплатен в рамките на съответния му срок. Абонаментът е за личен достъп и може да се използва от съответния брой Потребители, за които е сключен на до две съвместими устройства за Потребител.

10. „Абонаментен план“ е правото за използване на Системата, уговорено в Абонамента и осигуряващо на Абоната съответно ниво на достъп до Съдържанието и Функционалностите.

11. „Бюлетин“ означава електронно писмо, изпратено от Системата, съдържащо текстове от Съдържанието и връзки към него.

Всяко лице, което достъпи Системата се съгласява да бъде обвързано от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях.

„ПИС“ си запазва правото да спре или прекрати достъпа на Абонат до Системата по всяко време с или без предизвестие, или обяснение, ако смята, че Абонатът нарушава Общите условията по някакъв начин.

Моля, имайте предвид, че „ПИС“ може да променя по всяко време настоящите Общи условия по собствено усмотрение и си запазва правото да го прави без съгласието на Потребителите и Абонатите. Всички промени в Общите условия ще бъдат приложими от момента на публикуването им на адрес www.caselaw.bg/tos/. Моля, уверете се, че преглеждате тези Общи условия редовно, тъй като ще се счита, че сте приели промените в тях, ако продължите да използвате Системата след публикуването им в Общите условия.

II. Безплатен достъп

1. Потребителите и Клиентите, които не са активни Абонати имат ограничен достъп до Системата, като настоящите Общи условия са приложими спрямо тях от момента, в който започнат да използват Системата и/или получат първия си Бюлетин. Изборът кои Функционалности да можете да използвате, до коя част от Съдържанието да имате достъп, както и какво съдържа Бюлетина е наш, като си запазваме правото да правим промени в тях. Достъпът до Системата без активен Абонамент може да бъде едностранно отменен, ограничен или променен във всеки един момент, по преценка на „ПИС“.

2. Безплатна регистрация

2.1. Регистрацията на Потребителите в Системата е безплатна. Регистрацията е завършена с приемането на настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност от регистриращия се Потребител.

2.2. Всеки Потребител има право на една регистрация (с един Профил). При установяване на повече от един Профил, регистриран от едно и също лице, ние можем да изтрием всички негови Профили, без да дължим обезщетения, неустойки или връщане на получени от Потребителя суми, респективно от изтритите Профили.

2.3. При регистрация в Системата трябва да изберете измежду следните категории Потребители – „съдия“, „преподавател“, „студент“, „българин в чужбина“, „адвокат“, „ЧСИ“, „нотариус“, „юрисконсулт“, „прокурор“, „следовател“, „съдебен помощник“ или „друг тип потребител“. Нужно е да предоставите следните данни, независимо от категорията Потребител, която сте избрали: име, фамилия, имейл адрес, парола, мобилен телефон. В зависимост от избраната от Вас категория Потребител, е възможно да Ви бъдат поискани допълнителни данни, включително такива потвърждаващи принадлежността Ви към съответната категория Потребители. Например за категория потребители Студент се изискват данни за университета и факултетния номер на Потребителя.

2.5. С извършването на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани от Потребителя.

2.6. След като завършите регистрацията си, можете да персонализирате Профила си, като допълните данните в него и добавите профилна снимка.

III. Платен достъп (Абонамент)

1. Съответно ниво на разширен достъп до Съдържанието и Функционалностите на Системата можете да получите, след като изберете Абонаментен план и сключите Абонамент.

Повече информация за предлаганите Абонаментни планове, тяхната продължителност, цени и начините на плащане може да намерите на адрес https://www.caselaw.bg/pricing-table/. За Ваше улеснение, преди сключване на Абонамент, можете да се запознаете с характеристиките на Абонаментните планове, както и да се свържете с нас на чата, по телефона или като ни изпратите имейл за допълнителна информация.

„ПИС“ може по всяко време и по своя преценка да създава, променя, премахва, спира или прекратява Абонаментни планове, Функционалности, както и да променя изгледа на Съдържанието в Системата.

2. Абонаментът се смята за сключен от момента, в който получим плащане за избрания от Вас Абонаментен план.

3. Видове абонаментни планове:

3.1. Абонаментен план „Стандарт“ осигурява достъп до цялото Съдържание и някои Функционалности, като Абонатът получават ежедневен Бюлетин, съдържащ един съдебен акт от предходния ден, по редакторска преценка.

3.2. Абонаментен план „Плюс“ осигурява достъп до цялото Съдържание и всички Функционалности, като Абонатът получават ежедневен Бюлетин, съдържащ всички релевантни съдебни актове от предходния ден по редакторска преценка.

„ПИС“ предлага и специални Абонаментни планове, които могат да бъдат предоставени на определени категории Потребители, например преподаватели, докторанти, студенти, корпоративни и други. Цената на такива Абонаменти зависи от съответната категория или броя на лицата, които ще използват Системата и ще бъде комуникирана с Абоната допълнително преди сключване на Абонамента.

IV. Сключване на Абонамент

1. Всички Абонаменти се предплащат, като цената за целия избран от Вас срок на Абонамента се заплаща еднократно (за годишните Абонаменти) или месечно (за месечните Абонаменти). Цените са посочени в български лева с ДДС.

2. Абонамент се сключва чрез заплащане по един от посочените по-долу начини:

– с банков превод по сметка, предоставена от „ПИС“;

– с дебитна/кредитна карта. Приемат се плащания с дебитни и кредитни карти – Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro;

– в брой на касите на EasyPay.

3. За да сключите Абонамент Вие трябва да създадете поръчка, като изберете Абонаментен план, предоставите точни данни за регистрация, данни за плащане, за да сме уверени, че винаги ще имаме актуална информация за контакт с Вас, както и да изберете метод за плащане. С предоставянето на данни за плащане Вие декларирате, че имате право да сключите Абонамент, като използвате посочените данни за плащане. В случай че не получим одобрение за плащането от издателя на картата или банката, средствата не постъпят в сметката на „ПИС“ или получено одобрение впоследствие бъде анулирано, ние няма да приемем поръчката Ви и може незабавно да прекратим или спрем достъпа Ви до Системата.

При сключване на Абонамент Потребителят регистрира Профил в Системата. При заплащане на Абонамента, Потребителят може да посочи данни за издаване на фактура.

Моля, имайте предвид, че Абонаментът е незабавно достъпна услуга и се съгласявате, че със сключване на Абонамент и получаване на потвърждение за приключване на поръчката, изпълнението на услугата ще започне веднага и срокът на Абонамента се брои от този момент.

V. Права и задължения на Абоната
Абонатът носи отговорност за запазване поверителността на паролата за своя Профил, както и за всички дейности, които се извършват от неговия Профил. Сключвайки Абонамент и регистрирайки Профил Вие се съгласявате, че:

(i) Абонаментът е за личен достъп и може да се използва от съответния брой Потребители, за които е сключен на до две съвместими устройства за Потребител;

(ii) Вашият Профил, потребителско име и парола за достъп до Системата са лични за Вас и не могат да бъдат използвани от никого другиго;

(iii) Нямате право да предоставяте достъп до Системата на трети лица чрез разпространение на потребителското Ви име и парола, генериран/и код(ове) за достъп или по друг начин и няма да предприемате нищо, което би позволило на друго лице, което не е регистрирано със собствен профил в Системата и няма заплатен Абонамент да получи достъп до Системата;

(iv) нямате право да препращате изпращаните от Системата до Вас Бюлетини и други електронни писма на имейл адреси на трети лица; и

(v) няма да създавате Профили с цел злоупотреба с Функционалностите и Съдържанието; нито да се представяте за друг Абонат.

Сключването на Абонамент от юридическо лице дава право за използване на Системата само от един негов служител, посочен като титуляр на Профила.

Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно, ако разберете за неоторизирано използване на Вашия Профил от други лица. Можем да прекратим или ограничим Вашия Абонамент, без да дължим възстановяване на заплатени суми, ако установим, че позволявате на трети лица да използват Вашия Профил или нарушавате по друг начин тези Общи условия.

За да се възползвате напълно от Системата, ще Ви трябва поддържащ операционна система компютър, смартфон и/или таблетно устройство, инсталирана последна версия браузър и стабилна интернет връзка.

Вие се задължавате да спазвате добрите нрави, докато използвате Системата, включително, но не само, като не обиждате други Потребители, не обиждате, увреждате доброто име и авторитет на Системата и нейния собственик, както и на отделни елементи от Съдържанието и Функционалностите.

Потребителят се задължава да обезщети ПИС за всички вреди, причинени вследствие ползване на Системата от трети лица, на които последният е предоставил потребителското си име, паролата си, код или линк за достъп в нарушение на настоящите Общи условия. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на Абонамента.

VI. Права и задължения на „ПИС“

1. Можем да се свържем с Вас по имейл, по телефон, чрез текстово съобщение или директно посредством Системата с цел осъществяване на комуникация относно Вашия Профил, Абонамент, Функционалностите (включително изпращане на напомняне за изтичане срока на банковата карта, с която имате активирано автоматично подновяване на Абонамент) и Съдържанието на Системата. Ако сте дали изрично съгласие, „ПИС“ може също да се свърже с Вас по имейл, по телефона, чрез SMS или директно посредством Системата във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Системата.

ПИС има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на ПИС във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ПИС и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Системата, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ПИС съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронните му изявления, съответно за приемане на тези Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

ПИС има право да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

2. „ПИС“ не носи отговорност и не дължи връщане на получено плащане в случаите на измама при извършване на плащанията (включително, но не само ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта) от страна на Абонат. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, „ПИС“ има право да ограничи достъпа до Профила на Абоната или да го изтрие, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получената цена.

3. „ПИС“ има право изцяло или частично да прехвърли своите права и задължения по Абонамент и/или по настоящите общи условия на трети лица, като това няма да доведе до намаляване на гаранциите за Абоната. „ПИС“ има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията си. Всички такива промени, касаещи Вашите права и обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с законовите изисквания, както и с Уведомлението за поверителност, публикувани на сайта на „ПИС“.

4. „ПИС“ може да прекрати Абонамента Ви по всяко време, без да дължи възстановяване на заплатени сумите, ако: (i) не извършите дължимо плащане към „ПИС“, когато е дължимо и след изтичане на 5 (пет) дни от получаване на напомняне за дължимото плащане; (ii) не предоставите информация, която е необходима за изпълнение на Абонамента в рамките на разумен срок, след като е поискана; и/или (iii) ако нарушите настоящите Общи условия или действащото законодателство. Горното се извършва по преценка на „ПИС“, като във всеки случай „ПИС“ запазва платената цена за Абонамента като неустойка.

5. „ПИС“ си запазва правото да прекрати поддържането на Системата по всяко време, като обяви това в Системата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност „ПИС“ да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Системата. В тези случаи на Абонатите не се дължи компенсация.

6. „ПИС“ има право да санкционира Абонати, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в Системата.

7. „ПИС“ има правото да актуализира Системата, като това може да е свързано с временно ограничаване или спиране на достъпа до нея. Уведомление за предстоящите актуализации, заедно с инструкции за използването им, ако се налагат такива, ще ви бъдат предоставени своевременно чрез имейл, директно чрез Системата или по друг подходящ начин.

VII. Срок на Абонамента

Вашият Абонамент започва от датата на успешното заплащане на цената за съответния Абонаментен план и получаване на потвърждение за приключена поръчка по имейл.

Условията, които уреждат срока на Абонамента, варират в зависимост от това какъв Абонаментен план е избран от Абоната в рамките на посочените в Системата Абонаментни планове. Абонатът се уведомява за минималния срок на Абонамента преди да се съгласи да сключи Абонамента. Видовете Абонаментни планове, техните цени и срокове можете да намерите на адрес https://www.caselaw.bg/pricing-table/.

VIII. Цени на Абонаменти и промоционални условия

Цените на Абонаментните планове се обявяват в Системата и в някои рекламни материали/платформи за Абонамент. Вие се съгласявате да заплатите цената, която Ви е посочена от Системата в момента, в който сключвате своя Абонамент. „ПИС“ си запазва правото да променя цената на всеки Абонаментен план, да премахва и/или да предлага някои други Абонаментни планове. Променената цена се прилага след изтичането на текущия срок на Абонамента. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за всяко увеличение на цената, когато то касае цената на Вашия Абонамент, като в този случай ще Ви предложим възможност да прекратите Абонамента си, ако не желаете да го подновите на новата цена.

Ако сте се абонирали за Абонамент с „безплатен пробен период“ или промоционална оферта, можете да прекратите Абонамента си по всяко време преди изтичането на пробния период или периода на офертата чрез менюто в Профила Ви. Освен ако не прекратите преди края на този период, Вашият Абонамент автоматично ще продължи като платен Абонамент „Стандарт“ или Абонамент „Плюс“, в зависимост от това за какъв Абонаментен план сте се абонирали преди това.

IX. Прекратяване на Абонамент

В случай че сте сключили Абонамент, в качеството си на физическо лице-потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения Абонамент, в рамките на 14 дни от началото на Абонамента, като изпратите имейл за това до адрес support@caselaw.bg. При такъв отказ Абонатът незабавно спира да има достъп до Системата, както и да получава ежедневния електронен Бюлетин. В този случай, в рамките на 14 дни от получаване на отказа, „ПИС“ ще възстанови всички получени плащания, използвайки същия метод на плащане, който е ползван при сключване на Абонамента, намалени съответно с пропорционална сума за периода от време преди отказа, през който Абонаментът е бил активен.

В случай че Абонаментът е бил заплатен на касите на EasyPay, Абонатът се задължава да предостави негова лична банкова сметка, по която да му бъде възстановена съответната сума.

След изтичането на 14 дни от началото на Абонамента, Абонатът може да заяви прекратяване на Абонамент, като изпрати имейл до support@caselaw.bg или чрез активиране на бутон „Отказ“ в менюто „Моят абонамент“->„Абонамент“ със статус активен, намиращо се в Профила му в Системата. При прекратяване на Абонамента се спират всякакви бъдещи плащания по него от страна на Абоната. В този случай Абонатът не получава възстановяване на заплатената сума, като „ПИС“ запазва достъпа на Абоната до Системата до края на заплатения абонаментен период. Например, в случаите на месечен Абонамент с автоматично подновяване, Абонатът може да прекрати Абонамента по всяко време, но прекратяването влиза в сила от датата на изтичане на текущия абонаментен период.

Вие можете да прекратите Абонамента си, като изпратите имейл до адрес support@caselaw.bg, ако: (i) преустановим без основание предоставяне на Абонамента; (ii) имате законно право да прекратите Абонамента поради причина, за която носим отговорност. В този случай сумата за остатъка от периода на Абонамента ще Ви бъде възстановена по предоставена от Вас лична банкова сметка.

X. Автоматично подновяване

Системата генерира автоматично поръчка за подновяване на Абонамента Ви, в момента на изтичане на предплатения срок. В случай че сте заплатили избрания от Вас Абонаментен месечен или годишен план с дебитна/кредитна карта, ние ще продължим Абонамента Ви автоматично след изтичане на избрания от Вас абонаментен срок, считано от датата на плащането, като Ви таксуваме със сумата, дължима за същия период на избрания от вас Абонамент на стандартна цена за съответния Абонаментен план. „ПИС“ може да предлага и други Абонаменти с автоматично подновяване, за което ще бъдете уведомени при покупка на съответния Абонаментен план.

Ако не желаете да подновяваме Абонамента Ви автоматично, можете да спрете автоматичното подновяване на Абонамента чрез настройките в Профила Ви в Системата по всяко време преди изтичане на срока на Абонамента, но най-късно в деня преди датата, посочена в Профила ви, в секция „Абонамент“ като дата на следващо плащане, на която ще бъдете таксувани автоматично. В случай че не изключите опцията за автоматично подновяване в посочения по-горе срок, ще считаме, че сте съгласни с неговото подновяване от наша страна и Абонаментът ще се поднови автоматично за същия срок, като „ПИС“ ще таксува същата дебитна/кредитна карта, използвана по-рано за заплащане на Абонамента. Автоматичното подновяване може да се прилага неограничен брой пъти.

Абонатът може през Профила си в Системата да превключи Абонамента си от автоматично на ръчно подновяване. Абонамент с ръчно подновяване приключва с изтичането на срока му.

XI. Уведомление за подновяване на Абонамент

„ПИС“ има задължението да уведоми Абоната с имейл или телефонно обаждане, с оглед подновяването му. „ПИС“ може да потърси Абоната чрез контактните му данни и след изтичането на последния му Абонамент, за да му предложи да се абонира за същия или сходен Абонамент. Абонатът може да възрази срещу това използване на данните му, във всеки един момент.

XII. Авторски права. Защита на личните данни

Всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, върху съдържанието, достъпно в Системата, включително текст, снимки, графики, видео и аудио материали, принадлежат на „ПИС“ или неговите лицензодатели. Всички права са запазени. Системата може да се използват само за Ваша лична, некомерсиална употреба.

Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които „ПИС“ изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на „ПИС“ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „ПИС“, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на „ПИС“ и в публикуваното на интернет страницата “Уведомление за поверителност” в Системата.

XIII. Отговорност на „ПИС“

1. „ПИС“ гарантира, че Системата, Съдържанието и Функционалностите са годни за целите, за които обичайно се използват и отговорят на качеството, което Абонатът може разумно да очаква. Това не гарантира, че Системата ще функционира без прекъсвания. Поправката или обновяването на Системата се извършват от „ПИС“ в обхват, обем и срок по негова преценка. Извършването на поправки в Системата не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Абоната.

2. Съобщенията, изпратени чрез Системата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия тези съобщения могат да бъдат преглеждани от „ПИС“. „ПИС“ не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски профили, нито при измами, възникнали във връзка с продажби на потребителски профили, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени по-горе, спрямо участващите в спора лица. „ПИС“ не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителски профил, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

3. При проблем с плащането, който се дължи на неизправност извън контрола на „ПИС“ (например, но не само, проблем при доставчик на платежни услуги, който обработва плащанията), „ПИС“ не Ви дължи компенсация.

4. ПИС не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка (линк) от Системата. ПИС не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Системата на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ПИС, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

5. ПИС не гарантира достоверността на информацията в Системата, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси. Освен това, ПИС не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от друг Потребител или станало достъпно чрез Системата.

6. ПИС не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на достъп до Системата, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Системата.

7. Страните приемат, че ПИС не носи отговорност за непредоставянето на достъп до Системата или предоставянето му с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на ПИС с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи, приложения и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Системата.

8. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Системата, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ПИС грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ПИС за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

9. ПИС не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Системата, независимо дали е дало или не съгласие за това.

XIV. Други

Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна или неравноправна, това не засяга валидността на която и да е друга част или разпоредба.

Доколкото е допустимо по закон, „ПИС“ не дава никакви гаранции по отношение на Вашия Абонамент, Съдържанието или Системата, включително относно съвместимостта ѝ с всякакви компютърни системи, доставчици на електронни услуги, включително електронна поща и хостинг, операционни системи, софтуер и браузъри.

„ПИС“ не носи отговорност за каквито и да било искове, загуби, неустойки, щети, разходи или разноски, произтичащи от използването или невъзможността за използване на Системата или от каквото и да е действие, предприето или пропуснато да бъде предприето в резултат на такова използване.

Предвидените в Абонамента и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Системата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

С приемане на настоящите Общи условия и сключване на Абонамент помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ПИС е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в мейл-сървърите на ПИС. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ПИС, дори ако не е било получено.

Страните се съгласяват, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от Общите условия между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Общите условия и измененията в тях влизат в сила от датата на тяхното публикуване. „ПИС“ осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия на своите Интернет страници, достъпни на домейна caselaw.bg.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.01.2023 г.

Българското прецедентно право