Добро утро! Моля, влезте в профила си!

Програма “По делата ще ги познаете”

От своето създаване и към момента “Българското прецедентно право” е единствената правно-информационна система, която отдава специално значение на съдиите-докладчици по делата на Върховния касационен съд и позволява на потребителите си да следят дейността (съдебните актове) на всеки един от тях.

“Българското прецедентно право” отчита, че адвокатите и другите процесуални представители имат равна по значение роля в създаването и развитието на българската съдебната практика. Вярваме, че вложените от тях години труд и опит в професията, заслужават подобаващ показ пред аудиторията ни.

Именно желанието ни да осветлим подходящо този съществен принос на адвокатите и на другите процесуални представители, даде началото на програмата “По делата ще ги познаете”.

Това ни доведе до създаването на възможност за желаещите адвокати и други процесуални представители да посочат и “припознаят” водените от тях пред ВКС дела, чрез съдебните актове, които са публикувани в “Българското прецедентно право”.

Това става като вашето име, като процесуален представител по делото се поставя редом до това на съдията-докладчик на две места – под самото заглавие на съдебния акт (там където сега пише “Аз съм адвокат по това дело!”) и в края на съдебния акт, където освен името на съдията/адвоката се изобразява и снимка/лого, както и кратка професионална информация.

От името на адвоката има връзка към специална страница с информация за него и неговата практика (професионална информация, каквато ни бъде предоставена), данни за контакт – телефон, имейл адрес и връзка към уебсайт, ако има такъв, както и списък на всички съдебни актове, по които адвокатът е пожелал да бъде отразен като такъв.

Освен че ще даде публичен кредит на труда на адвоката по делото, това ще предостави и ценна възможност на голямата неюридическа част от аудиторията ни да се свърже с адвоката, ако има нужда от правна помощ по казуси, подобни на тези, решени в представените на профила му дела.

Към момента възможността да участват в програмата “По делата ще ги познаете” предлагаме на процесуални представители, които са също така потребителите на нашия годишен абонаментен план „Плюс“.

Надяваме се, че тази информация ще Ви бъде полезна и оставаме на разположение.

За да допълним профила Ви, на който ще се показват посочените и припознати от Вас дела, моля да ни изпратите (по Ваше усмотрение) следната информация, която ще бъде публично достъпна за читателите ни:
– кратка професионална информация за Вас и Вашата практика;
– данни за контакт – телефон, имейл адрес и връзка към уебсайт, ако има такъв,
– професионална снимка или лого.

Ще сме благодарни и на обратната Ви връзка.

Не се колебайте да ни се свържете с нас на info@290caselaw.com

Българското прецедентно право