Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как Правно-информационни системи, като администратор, третира вашите лични данни, които предоставяте в уебсайта на системата на Българското прецедентно право (наричан по-долу за краткост Системата), а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Основна мисия на нашия екип е да подобряваме качеството на достъп до съдебната практика на ВКС по граждански и търговски дела и я популяризираме като източник на българското право.

Какво регламентира тази Политика за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които

Правно-информационни системи прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:
1. Да ви информираме какви данни използваме.
2. Да ви информираме защо ги използваме.
3. Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като изпращане на подбрано съдържание по имейл, например.
4. Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
5. Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни, тяхното изтриване, както и да “бъдете забравени”. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
6. Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, затова често ние използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics и Facebook Page Insights.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме

Правно-информационни системи събира от потребителите на Системата следната информация: име, адрес за фактуриране, имейл адрес, IP адрес, както и телефонен номер, в случай че сте пожелали да ги предоставите, както и данни за поведението Ви по време на посещение на уебсайта;

Когато потребителите използват нашите услуги и – четат текстовете на съдебните актове и правните норми и друго съдържание публикувано в Системата, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или “сесийни” бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицирани пряко. Повече за бисквитките можете да научите тук. Целите, за които използваме бисквитките са следене на поведението ви в следните направления:
1. Съдържанието, което посещавате;
2. Колко време отделяте в дадено съдържание;
3. Съдържанието, спонсорирано с реклама, което сте видели и/или с което сте си взаимодействали;
4. Когато посещавате Системата и сайтове на наши партньори, сервиращи наши javascripts и др.

За какви цели използваме Вашите данни

Целите на обработването са, както следва:
1. Предоставяне на услугата “Абонамент” от Системата, както и другите наши услуги;
2. Извършване на профилиране на потребителите с цел предоставяне на достъп до конкретно съдържание от Системата;
3. За предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, директен маркетинг, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на потребителя, за статистически и други цели;
4. Индивидуализиране на потребителите на Системата и администриране на отношенията с тях;
5. Служебни цели (счетоводна отчетност, установяване на контакт с потребител и др.);
6. Доколкото използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг – изпращане на имейл бюлетини или таргетирана реклама, ние го правим, за да следваме нашите легитимни интереси. Тези интереси включват факта, че Правно-информационни системи АД е дружество с търговска цел, продаващо достъп до обработено съдържание и реализира печалба по този начин, без да накърнява интересите на субектите на данни.
7. За да гарантираме, че Вашите интереси за защитени, искаме да Ви уведомим, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

На какво основание обработваме Вашите лични данни

Правно-информационни системи обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, “а” от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан “ОРЗД”) – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, “б”, ОРЗД– за изпълнение на договора за предоставяне на услуги (Абонамент за системата), както и на основание чл. 6, ал. 1 “е” – за да следваме нашите легитимни интереси.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто ви преживяване при използване на услугата, а понякога – и изобщо да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга. Правно-информационни системи не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение или в някоя от следните хипотези:

  • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане на Правно-информационни системи въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Правно-информационни системи да доставя съдържание на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании/платформи са, без изброяването да е изчерпателно:
    1. Google със съответните продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Sign in with Google profile Plus: https://privacy.google.com/ и https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg
    2. Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Sign in with Facebook profile и др. : https://www.facebook.com/privacy/explanation
    3. LinkedIn със съответните продукти LinkedIn Insights, Sign in with LinkedIn  profile : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
    4. Jilt : https://jilt.com/legal/privacy/
  • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на нает от нас сървър, намиращ се в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Правно-информационни системи, за които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Заедно с това ние прилагаме и следните технически и организационни мерки за защита на Вашите данни: Достъпът на потребителите на Системата и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс. Комуникацията между сървъра на

Системата и сървърите на трети страни при обмяна на имейл съобщения, също се осъществява по криптирани канали, доколкото сървърите на третата страна поддържат такава възможност. Правно-информационни системи осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват вашите данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори. При дистанционен достъп до нашият сървър от страна на наши служители, ние поддържаме история на логовете и история на дейността, за да осигурим прозрачност в процеса по обработка.

Прехвърляне на данни

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори.

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него или разполага с профил в Системата.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни, според тяхната цел, а именно: За целите на измерване на потребителското поведение на Системата – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка; За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година. След изтриване на данните, те не се съхраняват при нас.

Права на субектите на данни

1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Администратор

Администратор: Правно-информационни системи ЕООД ЕИК 204533923, ул. “Сан Стефано” 24, София 1504, България, тел. +359 882 210 120, email: info@290caselaw.com

Оттегляне на съгласие

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.

Моля да имате предвид, че при оттегляне на съгласието си по отношение на част от данните Ви, може да ни попречи да Ви предоставяме нашите услуги.

Българското прецедентно право