Анотация

Въпрос

1. При издадена заповед за изпълнение по договор за ипотечен кредит, усвоен в швейцарски франкове и при обстоятелството, че длъжникът не е подал възражение по чл. 414 ГПК, нито е направено искане по чл. 423 ГПК и по този начин заповедта за изпълнение е придобила стабилност, представляват ли извънсъдебните споразумения самостоятелно основание за уважаване на искането за превалутиране на задължението при условие да не бъде ощетена страната кредитодател?; 2. При изложените условия може ли извънсъдебното споразумение да бъде атакувано като нищожно поради наличието на неравнопоставеност на клаузите в него и при евентуалното му обявяване за такова, какви биха били последствията между страните? и 3. Какъв вид защита е допустима при ограниченията на съдебната практика при производствата по чл. 414 ГПК и сл., която се е произнесла веднъж за недопустимост на преразглеждането на спора, при условие, че в хода на производството по отрицателен установителен иск е доказано неоснователното обогатяване на едната страна за сметка на другата, както и в настоящата хипотеза, когато при възможност да се защити длъжника по реда на чл. 414 и 423 ГПК не са настъпили основанията да се иска превалутиране на кредита, а тези основания са настъпили в по-късен период?. Сочи, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седми ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ

ЕРИК ВАСИЛЕВ

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

гр. дело №******[/aam]******год.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена Т. В. Д., чрез адв. З. Д., против въззивно решение №******[/aam]******г., постановено по в. гр. д. №******[/aam]******г. на Окръжен съд - Хасково, с което е потвърдено решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на Районен съд - Димитровград, с което са отхвърлени предявените от Т. В. Д. против „Уникредит Булбанк“ АД искове с правно основание чл. 26 ЗЗД за обявяване на недействителността на сключените между страните извънсъдебни споразумения от 13.06.2014 г. и 01.03.2016 г., поради тяхната икономическа неравнопоставеност по отношение на клаузите, свързани с превалутиране на задължението по договор за ипотечен банков кредит от 30.03.2006 г., тъй като не съответстват на изискванията за добросъвестност и равнопоставеност на страните и водещи до значително нарушаване равновесието между правата и задълженията на страните, както и поради нарушение на чл. 9 ЗЗД.

В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност и необоснованост

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация