Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013

докладвано от съдия Стоил Сотиров


Анотация

Въпрос

Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 и придобитото имущество, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД (отм.)?
Достатъчно основание ли е да не е установен законен източник на доходите за придобиване на имуществото през проверявания период по реда на ЗОПДИППД (отм.), за да е налице основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Общото събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 5 юни 2014 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия:

БОЙКА СТОИЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело №******г. на ОСГК, докладвано от съдия Стоил Сотиров и съдия Албена Бонева

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 18.09.2013 г. на председателя на Върховния касационен съд по искане на Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 и придобитото имущество, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./?

Достатъчно основание ли е да не е установен законен източник на доходите за придобиване на имуществото през проверявания период по реда на ЗОПДИППД /отм./, за да е налице основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност?

Мотиви

Според едното виждане, поддържано в практиката не е необходимо да има връзка между престъпната дейност по чл. 3,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2017
  1. Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 ЗОПДИППД /отм./ и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./? 2. Достатъчно ли е да не е установен законен източник на…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  При изследване на връзката между престъпното деяние по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ и придобиването на имуществото, чието отнемане се иска, съдът следва ли да обсъди и извърши преценка на вида и характера на конкретната престъпна дейност, придобивните способи и евентуалните последващи трансформации на имуществото, както и на всички…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  1. Кога и при какви условия гражданският съд следва да спре производството пред себе си, за да изчака произнасяне на наказателния съд? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) 2. Длъжен на съдът да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и следва…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Представлява ли искът за отнемане в полза на държавата на правото на собственост върху недвижим имот по реда на националноправната уредба – ЗПКОНПИ, която предвижда конфискация по гражданскоправен ред на придобитото от незаконна дейност имущество, иск, който има за предмет вещни права върху недвижим имот, по смисъла на чл. 24,…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация