Тълкувателно решение №****/**.**.2011 по дело №****/2011

докладвано от съдия Симеон Чаначев


Анотация

Въпрос

Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя – кой от служителите има по – висока квалификация и работи по – добре?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, общо събрание на гражданска колегия, в съдебно заседание на 15 декември 2011 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

СЕКРЕТАР: БОРИСЛАВА ЛАЗАРОВА

Постави на разглеждане тълкувателно дело №******г. на ОСГК, докладвано от съдията Симеон Чаначев

С разпореждане от 07.04.2011 г. на председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело №******г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд /ВКС/, гражданска колегия /ГК/, четвърто гражданско отделение /IV г. о./, който на основание чл. 292 ГПК с определение №******г. е спрял производството по гр. д. №******г. и е предложил на общото събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос относно приложението на чл. 329, ал. 1 КТ:

Въпрос

Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя - кой от служителите има по - висока квалификация и работи по -

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора, както и по процесуалноправния въпрос дали при уважаване…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  В случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник или служител, работодателят следва ли да проведе пълно доказване на законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Предстои добавяне на анотация.Свидетелят, участвал в комисията за подбор по чл. 329 КТ, трябва ли да има преки впечатления от работата на участниците в подбора?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За значението на използваните критерии за подбор и обхвата на съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на работниците.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
  Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора? Дали при уважаване на иска по чл. 344,…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е работодателят да установява с други доказателствени средства вписаните обстоятелства, касаещи извършения подбор, когато уволненият служител не е оспорил законосъобразността на извършения подбор, не е оспорил и писмените доказателства, установяващи приложените от работодателя критерии и отразените в тях обстоятелства, а само принципно е заявил, че такъв не е…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Когато уволненият служител не е оспорил законосъобразността на извършения подбор, не е оспорил и писмените доказателства, установяващи приложените от работодателя критерии и отразените в тях обстоятелства, а само принципно е заявил, че такъв не е извършен, длъжен ли е работодателят да установява с други доказателствени средства вписаните обстоятелства, касаещи извършения…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация