Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum – “ГПК” Плюс – 23 август 2023 г.

Поредица Dictum – “ГПК” Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради съмнение за допустимост на въззивното решение в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение по иск с основание чл. 72 ЗС за заплащане на стойност на извършени подобрения.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответниците не са упражнили правото си по чл. 211, ал. 1 ГПК да предявят насрещен осъдителен иск за присъждане стойността на извършени от тях подобрения и след като такъв иск не е бил предявен, то в нарушение на принципа на диспозитивното начало, визиран в чл. 6 ГПК, съдът се е произнесъл по иск, с който не е бил сезиран. Не би могло да се приеме, че в посочената му част се касае за произнасяне по възражение по чл. 72, ал. 3 ГПК, защото възражение за право на задържане не е правено.

Terms

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд да изложи собствени мотиви по спорните въпроси, както и да обсъди в съвкупност всички събрани по делото доказателства и да се произнесе по доводите на страните? (По искове с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, за установяване право на собственост между Държавата, Министерство на отбраната и ищците по отношение на недвижим поземлен имот)

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Българското прецедентно право