Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum Плюс – 9 март 2023 г.

Поредица Dictum Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и кои са критериите, които трябва да се съобразят, и как те се отнасят към конкретно установените обстоятелства по делото при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, в случай на предявен иск за отговорност от противоправно бездействие?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Нищожно ли е на основание чл. 42, б. в ЗН завещание, което е направено както заради вече положени грижи за завещателя, така и с оглед на бъдещи грижи, които ще бъдат полагани за него до края на живота му; може ли в такъв случай, при тълкуване волята на завещателя, да се приеме, че единственият мотив за съставяне на завещанието противоречи на закона, тъй като нарушава принципа за безвъзмездност на завещателното разпореждане?
Българското прецедентно право